Het werk van Jezus Christus: Wat is geloven in Jezus Christus?

Wat is ‘geloof in Jezus Christus’?

Wat heeft Jezus gedaan? Daar zijn ontzetten veel en lange antwoorden op te geven en dat zal ik dan ook niet laten:

Laten zien wie Hij was, zodat we kunnen geloven
Als eerste heeft Hij laten zien dat Hij onbetwistbaar de Zoon en de Christus van God is. Dit doet Hij nog steeds door bijzondere wonderen te doen. Je vertelde zelf dat Hij jou wensen heeft vervuld. Daardoor ben je tot geloof gekomen en is je geloof bevestigd. Jezus Christus is namelijk nog steeds dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8-9).

Ook hier zie je hoe Genade werkt: Het is niet dat wij hard ons best moeten doen om te geloven, maar God moet Zijn best doen zodat we geloven. Wij kunnen daar op vertrouwen. Door Gods Geest kon Hij de wonderen verrichten waar we in de evangeliën zo uitgebreid over lezen en meer nog.

Geboren als Zoon van God
Ten tweede is Hij geboren uit een maagd. Nu is dit niet het belangrijkste gegeven, maar wat het belangrijk maakt is dat Hij vanaf de geboorte in goede relatie met God stond net als Adam. Daardoor kon er een nieuwe start gemaakt worden. En omdat Jezus in goede relatie met God stond, kon Hij op Zijn dertigste de Heilige Geest ontvangen. De Geest kan je alleen ontvangen als je in goede relatie met God staat. En je komt in goede relatie met God door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Gezien Jezus nog niet aan het kruis gestorven was, kon Hij ook nog niet gerechtvaardigd (in goede relatie met God komen) worden door geloof in Zichzelf. Daarom moest Hij als Gods Zoon geboren worden, zodat Hij vanaf de geboorte gerechtvaardigd zou zijn bij God. Begrijp je?

Hij heeft geen afstand van God genomen tijdens Zijn leven
Ten derde heeft Hij zich niet laten verleiden om afstand van God te nemen en is zo tot aan het kruis een heilig offer voor God. Heilig betekend dat Hij voor God apart gezet was. Hij was een heel mens, een smetteloos lam zonder vlekken. Johannes de Doper zag al dat Jezus het Lam van God was. En omdat Hij rechtvaardig was tot de dood, hoeven wij niets te doen om rechtvaardig te worden bij God. We hoeven dit alleen maar te weten om gerechtvaardigd te zijn. Begrijp je? We hebben dus een open hemel bij God, als wij er niets voor willen doen en weten dat dit ook niet hoeft, omdat het al gedaan is door Jezus Christus.

Christus is Overwinnaar, waardoor wij meer dan overwinnaars zijn
Ten vierde was Jezus heilig en rechtvaardig aan het kruis genageld en daarna uit de dood opgestaan. Aan het kruis zijn heel veel dingen tegelijk gebeurt. Ik zie het kruis en de opstanding van Christus als een overwinning, zoals het winnen van een sportwedstrijd of marathon. Jezus heeft de marathon voor ons gelopen en gewonnen en wij mogen van zijn prijzengeld genieten. Door het prijzengeld hoeven we niet meer voor God te werken, hoeven we de wet niet meer te doen, regelt God onze zaakjes (materieel, vleselijk en geestelijk) en krijgen we Zijn Geest en andere zaken om zelf en met anderen van te genieten.

We mogen en kunnen dus op basis van Zijn prestaties, Zijn titel en Zijn status en Zijn middelen alles doen wat we willen. (Dit klinkt natuurlijk helemaal niet kerks, maar dat was mijn bedoeling ook niet.) Jezus geeft ons zelf in het Evangelie van Johannes en ook aan het einde van het Evangelie van Marcus alles in handen. We ontvangen niet alleen Zijn vrede, maar we kunnen verlossen en vervloeken die we willen, zoals Hij kon. We kunnen zieken genezing geven en demonen verdrijven. Jezus geeft zelfs aan dat we boven overheden staan doormiddel van zijn verschillende uitleggingen die gaan over het betalen van belasting. Als we gif te drinken krijgen, dan zal het ons niets doen. We kunnen net als Hem bidden wat we willen en we zullen het krijgen. Hij heeft het ons gegeven dat we kinderen van God kunnen zijn. Ja, dit en meer staat allemaal in het Nieuwe Testament en kunnen we onvoorwaardelijk doen, krijgen, ontvangen en nemen op basis van de naam van Christus. We doen het namelijk allemaal op Zijn naam.

Net als dat je naar een buurtcafé kan gaan (klinkt opnieuw heel onkerks), een drankje kan bestellen en zeggen dat dit op naam van iemand gezet kan worden. De rekening is dan voor die gene. In dit geval is de rekening al lang betaald en wanneer deze nog niet betaald zou zijn, dan is er nog ruim voldoende prijzengeld over om dat te doen. Er is zelfs zoveel prijzengeld, dat wanneer alle mensen die ooit geleefd hebben samen met de mensen die nu leven en nog gaan leven dit allemaal tegelijk uitbundig gaan uitgeven en gebruiken, er nog zoveel over blijft dat dit tot in alle eeuwigheden nog overvloedig van te leven. Hij kwam om ons leven te geven en wel in overvloed. Je kunt immers niet uitdelen, als je zelf niets of weinig hebt. Door Jezus hebben we zoveel, dat we het nooit allemaal kunnen op krijgen.

Jezus is overwinnaar, maar wij zijn meer dan overwinnaars. Waarom? Omdat Jezus overwonnen heeft door er iets voor te doen, maar wij zijn op dat punt meer dan Hem, omdat wij, zonder dat wij er iets voor hebben gedaan, zijn prijs kunnen gebruiken. We zijn meer dan overwinnaars omdat Hij het ons van harte heeft gegund. Het is een onbegrijpelijk groot kado. Maar laten we nou niet ons best gaan doen om te begrijpen hoe groot het kado is, maar laten we er nu flink van profiteren. Nu klinkt dit opnieuw heel onkerks, maar hoe kan God nou geëerd worden, wanneer er niets van Zijn glorie in ons leven zichtbaar wordt omdat wij zo vreselijk Hollands bescheiden willen zijn? Dus ga lekker ontvangen en gebruiken, zodat God daardoor verheerlijkt wordt.

Het is volbracht
Als laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste is van Gods tweede werk (schepping was de eerste), dat net als bij het eerste Zijn werk helemaal af en klaar is voordat wij er van kunnen profiteren. God wil dat we er 100% van gaan nemen, zonder iets ervoor terug te geven. Het is namelijk uit genade: gratis. Als we er iets voor terug gaan geven of er iets voor proberen te doen, dan is het niet gratis meer. God geeft alleen, dus als je er iets voor moet doen, dan is het niet van God. Zo makkelijk is het.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *