We leven niet in het jaar nul: Leven na de kruisiging van Jezus Christus

We leven na het kruis
Prent het in je hoofd dat we na het kruis leven en niet tijdens of vóór het kruis. Nu zul je het niet ten volle begrijpen, maar de Geest onderwijst je daar verder in. We leven na het kruis en niet daarvoor. Dat is een nieuwe situatie; een nieuw verbond; een veel betere deal. Vroeger kon je alleen maar onheiliger worden, omdat je gedrag en je prestaties bepaalde hoe dicht je bij God mocht komen en van Hem mocht genieten. Na het kruis kun je door het te durven geloven niet meer naar je eigen prestaties of gedrag te kijken dichter bij God komen.

Geestelijke zoutzakken hebben de focus op het vlees
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen het kruis compleet te negeren en toch naar je eigen gedrag te blijven kijken, maar dan onderga je het zelfde lot als Lot’s vrouw toen zij moesten vluchten van Sodom en Gomorah toen God die steden ging oordelen. Ze keek terug op haar leven in zonde en veranderde in een zoutpilaar. Let op: Het was niet haar gedrag, maar haar focus. Je verandert in een zoutzak als je naar je eigen gedrag en prestaties (de Bijbel noemt dat ‘vlees’) blijft kijken.

Leven door geloof
Paulus leert ons in zijn brief aan de Romeinen dat de zonde actief wordt als wij dingen voor God willen doen om dichter bij Hem te komen. Daardoor doen we op dat moment alles verkeerd. We komen namelijk niet tot God door wat we doen, maar door de Waarheid te geloven. Christus is de Weg tot God, de Waarheid en het Leven.

Zonde door de boom van kennis van goed en kwaad
Je ziet telkens je falen en je naaktheid, zoals Adam en Eva dat ook zagen, als je continu blijft eten en drinken van de bomen en bronnen van kennis van goed en kwaad. Als je continu blijft bedenken wat goed is en wat verkeerd, dan zie jij je naaktheid en falen en duikt je ziel weg voor God, zoals Adam en Eva dit ook deden in de hof.

Uit genade vallen
Paulus leert ons in de brief aan de Galaten dat Christus voor niets aan het kruis is gestorven als wij door ‘werken’ (door dingen te doen) gerechtvaardigd (in goede relatie met God komen) willen worden. Dan is het kruis van geen enkel nut voor ons. Paulus voegt er dan aan toe dat we dan uit Zijn Genade vallen. Hier lees je mogelijk wat jou probleem is en dat is ook het probleem van bijna iedereen die zich vandaag de dag “christen” noemt. Ze doen dingen voor God om dichter bij God te komen, om aardig en goed door Hem gevonden te worden, waardoor ze juist verder van God af raken. Want de dingen van God zijn uit genade en de dingen van de afgoden (de zonde, dingen buiten God) zijn door ‘werken’.

Zonde haalt zijn kracht uit wet
Zoals ik vaker zeg: de zonde haalt zijn kracht uit wet (Romeinen 7 en 1Corinthe 15:56). Daar tegenover staat dat het Evangelie (rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus) een kracht van God is (Romeinen 1:16-17). Dus zo lang je gelooft (erop vertrouwd dat je niets voor God moet doen, omdat het al gedaan is) heb je een open hemel bij God. Paulus zegt daarom dat het Evangelie een kracht van God is, omdat er wanneer je gelooft niets is dat God tegenhoud om Zijn heerlijkheid in jou leven uit te gieten.

Op het terrein van de zonde begeven
Hou je er voorwaarden, principes, regeltjes, en dus wetjes op na die jou vertellen dat je eerst alles op orde moet hebben voordat die hemel ook echt open is, dan geef je de zonde een stok om mee te slaan. Je wil dan namelijk eerst nog van alles doen (wat onzin is, want je kunt en hoeft niets te doen om naar God te komen), daardoor ben en blijf je buiten God, waardoor je in de macht van de zonde bent (je bent dan op het terrein van de zonde) en dan kan de zonde met je doen wat die wil. Je sluit daarmee zelf de deur naar God. Het bijzondere is dat de deur al 2000 jaar wagenwijd open staat. Zo wijd dat daar complete schaapskuddes door naar binnen kunnen. Jezus is de deur.

Zonde van Babel
Dus ga niet proberen een toren van Babel te bouwen om naar God in de hemel te komen, want de Naam van de Heer is als een toren. Zijn Naam is als een toren waardoor we één kunnen zijn met God in de hemel. De verschillen met de toren van Babel is dat de deze door mensenhanden gemaakt was en nooit af kwam.

Vertrouw dus op wat er al is en probeer niet zelf naar de hemel op te klimmen. De hemel is namelijk al naar beneden gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *