Vlees en Geest: breken van de macht van de duisternis en overwinning over zonde

Geest en Vlees
Breken van de macht van de duisternis

Vlees en Geest
Nu zegt Galaten 5 dat jij je niet moet laten verleiden om dingen opnieuw op eigen kracht (vanuit het vlees) te moeten gaan doen, maar te blijven vertrouwen op Jezus (de Geest). Waarom? Omdat de zonde in het vlees woont. Over mensen die Jezus niet kennen of zich hebben laten verleiden om uit eigen kracht te leven, heerst de zonde.

De ‘zonde’ is alles dat van God afgezonderd is. Dat zijn dus machten, krachten, demonen en wereldgeesten die buiten God vrij spel hebben.

De zonde is geestelijk en voert heerschappij over het vlees. Dus leef je vanuit het vlees, op eigen kracht en vanuit eigen verantwoordelijkheid, dan dien je de zonde automatisch. Je kunt nooit God dienen vanuit het vlees. Maar als je op Jezus alleen vertrouwd, en dus jezelf niet verantwoordelijk houd of laat houden voor je gedrag, dan leef je vanuit de Geest. Dat gaat ook automatisch. Vertrouw je op Jezus, dan werkt Zijn Geest in je.

Galaten 5:16 belooft dat als je op Jezus alleen vertrouwd, je dan niet aan de begeertes van het vlees en dus de zonde voldoet. Dat komt volgens vers 17 omdat de Geest tegen het vlees is en het vlees tegen de Geest. Het is het ene of het andere. Het zijn als het ware twee koninkrijken.

Koning Jezus is verantwoordelijk voor jou!
Stop dus met jezelf verantwoordelijk te houden voor jou verkeerde gedrag en slechte eigenschappen. Er bestaat namelijk geen methode waardoor je op eigen kracht de zonde kan overwinnen. Jezus heeft de zonde al compleet overwonnen. Dat betekend dat jij je aandacht van je zonde moet houden en je richt op Hem. Het zal je verbazen hoe simpel de zonde van je af valt. Vertrouw alleen op Hem: Jezus Christus!

Nastudie
Galaten 5 – Niet door je zonde in het oog te houden, maar door te vertrouwen op Jezus,werkt de Geest en doe je de dingen van het vlees niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *