Schapen en de wolven: Inzicht in het werk van de valse leraren

Schapen en de wolven
Inzicht in het werk van valse leraren

Gezonde ontwikkeling van een gelovige
Dan komen we bij een belangrijk punt aan. Mensen leren Jezus kennen en wandelen spreekwoordelijk op de wolken, ervaren de blijdschap en de vrede en krijgen op al hun gebeden antwoord van God de Vader. Die gene zal door alle mooie kadootjes van Jezus en God de Vader en de enorme blijdschap steeds meer op Hem gaan vertrouwen.

De zonde heeft geen grip op hem
Die persoon verandert werkelijk van heerlijkheid op heerlijkheid. De zonde heeft uiteindelijk werkelijk geen grip meer op die persoon, want wie slechts vertrouwd op Jezus Christus is dood voor de zonde. En wie vertrouwd op Hem is in Hem. Wie in God is, is niet afgezonderd van God. Dus wie in God is, is niet in de zonde. Net zoals bij Jezus toen Hij nog als een mens (in het vlees) in de wereld rond liep, toen had de zonde geen grip op hem.

Laat je niet misleiden
Johannes zegt niet voor niets in zijn eerste brief, dat als je in God bent, dan kun je niet zondigen. God is namelijk licht, liefde en niet van zichzelf gescheiden. Als je in God bent kun je dus niet in duisternis, liefdeloosheid en in afzondering van God zijn. Als je wel in duisternis, liefdeloosheid en zonde blijkt te zijn door de vruchten die je afwerpt, dan blijk je dus niet in God te zijn. Johannes waarschuwt daarmee meermalig en nadrukkelijk dat we ons niet mogen laten verleiden. Als we in God zijn, dan kan de zonde niets met ons doen! Laat je niet verleiden om iets anders te geloven.

Twee koninkrijken
Maar dan komt de boze wolf in schaapskleren. Helaas zijn die moeilijk te herkennen, omdat wolven in schaapskleren veel op de schapen zelf proberen te lijken. Hun doel is om die gene gevangen te nemen voor macht, geld of omdat het gewoon dienaren van satan zijn. Door te vertrouwen op Jezus en op niets anders, want dan leef je in Zijn Geest; je bent dan in God.

‘Zonde’ is alles dat afgezonderd is van God. Dat zijn dus machten, krachten, demonen en wereldgeesten die niet in God zijn. Paulus noemt de zonde in zijn Kolossenzen-brief het koninkrijk van de duisternis. De zonde leeft in het vlees en voert heerschappij over het vlees. Dus als je uit eigen kracht dingen probeert te doen, dan heeft de zonde macht over je.

Het Koninkrijk van God is de Heilige Geest (Rom 14:17), welke is uitgestort over alle vlees met Pinksteren, maar men gaat pas binnen in het Koninkrijk als men de Koning vertrouwd: Koning Jezus.

De taak van de valse leraar en valse profeet is om jou weer in het vlees te krijgen. Waarom? Omdat de duivel dan weer met je aan de slag kan. En mensen die in de greep van de duivel zijn betalen goud geld om er vanaf te komen, ook al is het op basis van een vrije gift. Daarnaast kunnen ze die mensen dan in alles laten geloven, waardoor hun macht groter en groter wordt.

Jezus Zijn werk is volbracht. Laat je dus door niemand wijs maken dat je nog zelf, op wat voor manier dan ook, aan de slag moet gaan. Relax, geniet van de dag! Dit is de dag die de Heer ons geeft!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *