Ik voel me onheilig

Afbreken van bolwerken
Vanochtend werd ik een beetje suffig wakker. Op één of andere manier heb je dan de gedachte in je hoofd: “Als ik me niet goed voel, zal ik voor God ook niet goed zijn.” Dat is een vreemde gedachte, maar het is niet vreemd dat het in me op komt. Elke gedachte die opstaat tegen de ware kennis van Christus en daarmee de dagelijkse zegen tegenhoudt heeft namelijk een oorsprong.
In dit geval lag de oorsprong in verkeerd uitgelegde en verkeerd geïnterpreteerde Bijbelversen. Er zijn namelijk versen die zeggen dat we moeten hopen door de Geest volledig omkleed te worden. (Misschien vind iemand het leuk om dat eens op te zoeken) Dan denk je bewust of onbewust op die ochtend van: “Ik voel me brak en onheilig, dus God zal me nu ik me niet omkleed voel ook wel niet helemaal accepteren.” Eigenlijk zeg ik dan: “Ik geloof niet dat Jezus’ Zijn offer volmaakt was om me in elke situatie bij God in goede relatie te krijgen.” Daarnaast geloof ik dan eigenlijk ook: “Ik moet eerst met Zijn Geest omkleed zijn, anders accepteert God me niet helemaal.” Dan zeg ik dus eerst mezelf met Gods Geest te moeten omkleden, voordat ik bij en in Hem mag zijn. Vreemd genoeg werkt die volgorde niet. Iemand die niet gerechtvaardigd is en blijft door geloof heeft geen ‘recht’ op Gods Geest en zal die ook niet hebben. De wakkere lezer zal waarschijnlijk ontdekt hebben dat dit verhaaltje zo in zich zelf botst en zo vreselijk onlogisch is, dat hij of zij uit nieuwsgierigheid die Bijbeltekst is gaan opzoeken en zeer waarschijnlijk tot de conclusie komt dat de achtergrond van die tekst iets heel anders uitlegt dan de valse redenatie hierboven beschreven. Inmiddels weet ik wat de conclusie elke keer opnieuw is, dus ik neem niet eens de moeite meer om de tekst op te zoeken. (Al is de kans wel aanwezig dat ik dat vandaag nog ga doen. We kunnen er een spel van maken: Wie het eerste één of meerdere teksten vind die daar over gaan! Succes!)
Paulus legt ons uit in 2Corinthe hoofdstuk 10 wat een apostel doet. Veel mensen zien hem niet als een apostel en denken dat hij de dingen vanuit het vlees doet. Dat komt omdat Paulus vanuit oprechte woorden schrijft en spreekt en er geen doekjes omwind. Hij zegt dat het werk dat hij hoofdzakelijk doet bestaat uit het afbreken van gedachten-bolwerken en valse redeneringen. De bedoeling is uiteindelijk dat je hele hoofd en al je gedachten vervuld zijn met de kennis van God. Als je ergens in het geloofsleven tegenaan loopt of op een andere manier dan door Zijn Genade iets van God wil krijgen, en dus vloek in plaats van zegen ontvangt, dan zul je dus waarschijnlijk te maken hebben met een gedachten-bolwerk of een valse redenatie in je denken. Gezien er vandaag de dag veel te weinig apostelen zijn die je kunnen helpen deze redenaties te vangen en af te breken, kan je het beste Jezus vragen welke “denkfout” je maakt dat steeds je geloofsleven in de soep loopt (lees: dat je het toch weer van jezelf en niet van God wil verwachten.). Natuurlijk wil ik je ook met plezier helpen. (Plaats je vragen of punten als reactie onder dit artikel. Als je Bijbelteksten erbij hebt graag. Zo niet, dan is het ook niet erg. Probeer in ieder geval uit te leggen wat er steeds gebeurt. Dan zal ik er zorgvuldig op in gaan.)
Ik zal twee teksten als voorbeeld geven: “We moeten de samenkomsten niet verzuimen (Heb 10:25).” en “als we blijven zondigen, dan is er geen offer voor de zonde (Heb 10:26-27).” Deze teksten staan zeker in de top-10 kerkelijke manipulatie-teksten om mensen gevangen te houden door verkeerd denken.
 
Verzuimen van de samenkomsten 
Ik heb namelijk afgelopen week iemand van de Jehovah Getuigen gehad die claimde dat je naar een kerk of gemeenschap moet, omdat je anders niet gered kan worden. Kerkleden van de Christian City Church van Den Haag en Enschede zeiden dat ik van God naar de kerk moet, anders kan ik nooit een goed christen zijn. De kerk Jong en Vrij spreekt zelfs openlijk in het onderwijs dat de zegen van God vanaf de voorgangers van de kerk naar beneden naar de leden stroomt, zoals de olie van het hoofd van Aäron naar de baard en de rest van het lichaam. Evangelischen beschouwen het aanwezig zijn in de kerk en op te groeien in de liefde als een noodzakelijk gebod van God.
Als eerste wil ik wijzen op de context van die tekst, namelijk: blijf in het geloof en blijf in de genade. Wanneer kerken de Genade Gods niet prediken en zelfs de Wet, ‘geestelijke principes’ of voorwaarden om gezegend en gerechtvaardigd te blijven, dan is het volgens de brieven van Paulus goed om uit die samenkomsten weg te blijven. Er is geen apostolische brief die je dwingt in samenkomsten waar verkeerde leer en verkeerde omgang is. Want uit verkeerde leer komt verkeerde omgang voort. Wanneer wet in plaats van genade gebracht wordt, zul je daar mensen met een zondig karakter tegen komen. Je zult op die plaatsen gekwetst en geoordeeld worden. Paulus zegt zelf op meerdere wijzen: “Slechte omgang bederft goede zeden.” Dus Paulus raad slechte omgang af. Niet elke samenkomst is een samenkomst zoals God die bedoelt. En nu kunnen ze allemaal roepen de waarheid te hebben en de wijsheid in pacht te hebben, maar de waarheid is aan twee dingen eenvoudig te herkennen: (1) De waarheid zul je kennen en dat zal je vrij maken, en (2) hieraan zul je de discipelen van Jezus herkennen: dat ze elkaar liefhebben (en niet omdat het moet of onderliggende dwang, maar omdat het automatisch gebeurt; door het Woord in hun). De tekst “Verzuim de samenkomsten niet” is dus bedoelt voor mensen die de goede samenkomst verzuimen. Dat zijn de samenkomsten waar de prediking erop gericht is je volmaakt in Christus te plaatsen. Niet om de nieuwste wetjes en geestelijke principes te leren. De niet-gelovigen en niet-christenen hebben boekwinkels vol met wijsheid en geestelijke principes voor een succesvol leven. Maar dat is allemaal hard werken en weinig succes. Ik laat het liever aan God over.
 
Als je blijft zondigen is er geen offer over 
Als je die tekst zelfstandig leest, en je kent Christus niet, en je leeft dus een leven van zonde, dan zul je deze tekst op verkeerde manier lezen. Vooral mensen die Christus wel denken te kennen en een leven van zonde leven, die zullen met deze tekst met hun handen in het haar zitten.
Voor de vaste lezer van m’n site is het zo klaar als een klontje: “Zondigen heeft niets te maken met wat ik doe, maar met wat ik geloof.” Dus als ik geloof dat Jezus Zijn offer voldoende is om bij en in God te kunnen zijn, dan zondig je niet meer. Je bent dan niet meer afgescheiden van God. Johannes zegt dan in zijn eerste brief: Wie Christus kent of wie in Christus is, die zondigt niet meer en gedraagt zich ook niet meer zo. En dat is waar, want je gedrag komt voor uit je geestelijke realiteit. Je moet je dus niet zorgen maken over je gedrag. Je moet je overigens nergens zorgen over maken. Maar als jij je ergens zorgen over wilt maken, doe dat dan over je geloof en niet over je werken. Als je geloof goed is, komen je werken vol-automatisch.
Net zoals de eerste tekst (Heb 10:25) staat ook deze tekst (Heb 10:26-27) in de context van in het geloof in Hem en Zijn volbrachte offer blijven. De wakkere lezer zal inmiddels al gezien hebben dat deze teksten elkaar opvolgen. De gene die dat nog niet ontdekt heeft vermaan ik tot het drinken van energie-drank of koffie en een gezonde maaltijd.
De context of achtergrond van de tekst is zeer belangrijk. Als ik een e-mail of reactie van iemand lees, lees ik de complete e-mail en niet slechts één of twee regels eruit. Als ik dat laatste wel zou doen, dan is de kans extreem groot dat ik de boodschap of vraagstelling van de e-mail compleet verkeerd zal begrijpen. Het lezen van de Bijbel is precies het zelfde.
Heel de Hebreeën-brief gaat over de offerdienst als een voorafschaduwing van het Nieuwe Verbond. Hebreeën 10 bemoedigd tot het blijven bij het eenvoudige geloof in Christus. Er is namelijk geen ander offer dan Christus. Wanneer je toch allemaal andere offers wil toepassen dan Christus, dan blijft er geen offer voor je zonden over. Dus als je de collecte op zondag ziet als een offer, of dat je desondanks al Paulus’ zijn waarschuwingen uit dankbaarheid de wet wil doen als een dankoffer, of tienden betaald als een dankoffer of als een beweegoffer (financieel zaaien en oogsten) dan doe je offers aan God en zeg je direct of indirect dat het offer van Christus niet toereikend is. Natuurlijk heeft de kerk meerdere offers bedacht, dus denk na wat voor dingen je allemaal als offer aan God doet. Natuurlijk zijn er altijd eigenwijze horken die zeggen: “Ja, maar zo zie ik het niet.” Dan speciaal voor deze horken: “Zo ziet God het wel en God is het die rechtvaardigt en niet jij!” God wil dat je zonder werken en offers Zijn heil onvoorwaardelijk ontvangt. Anders kunnen we ‘roemen’ in de dingen die we voor hem doen. De tweede tekst is speciaal bedoelt voor mensen die dus blijven zondigen door het offer van Christus als onvolmaakt af te schilderen door eigen-offers.
Conclusies
Dit artikel was niet zo vet geïnspireerd als alle andere artikelen op deze site, maar dat boeit me niet. Ik wilde gewoon iets delen en ik gebruikte daar deze site voor. Ik ontdek namelijk steeds vaker een stomme redenatie die me van Christus af houdt en ik denk dat meer mensen daar last van hebben. Door dit zo te delen kom je, als lezer, misschien tot inzicht, herken je dingen bij jezelf, of ga je nadenken. Wie weet kan je er ooit nog anderen mee helpen.
De Bijbel erop naslaan en de achtergrond van een tekst onderzoeken, is een goed gereedschap voor het afbreken van valse bolwerken. Maar Christus is volmaakt en wil je zeker erbij helpen om te groeien in de Genade. Vertrouw dus ten alle tijden op Hem dat Hij je onvoorwaardelijk je wil helpen op dit terrein. Vertrouw NIET op mensen. Helemaal niet als je ze niet lang genoeg kent. Sommige mensen hebben een titel of “staan erom bekend betrouwbaar te zijn”, maar laat je daardoor nooit verleiden. Hoe lang volg je nu iemand? Wat zijn de vruchten van de leer die iemand brengt? Onderwijs kan heel ‘vroom’ overkomen, maar werpt het geen verkeerde nederigheid af op je? Brengt het je echt dichter bij God of juist verder af? Het vraagt lef en durf om op Christus te vertrouwen, maar dat is het enige wat God van je vraagt. Dus beter begin je er vandaag gewoon mee. Bijvoorbeeld met het helpen met afbreken van vreemde gedachten. Wat heb je te verliezen?
Vragen hierover mogen altijd gesteld worden, maar ik vind het veel toffer als je zelf ermee op pad gaat. Ik wil wel helpen met het zoeken naar Bijbelteksten en misschien vind ik het leuk om over de kwestie een artikel te schrijven. Voel je dus vrij om punten en vragen achter te laten als ‘reactie’.
Groetjes en Gods liefde,
Blijf gezegend in Hem,
Vincent

Waar de opwekking mee begon: Wees oprecht!

Waar de opwekking mee begon: “Wees oprecht..!”

Dertien maanden na de kleine opwekking kreeg ik de vraag: “Vincent, wat wil je?”. Ik zal je vertellen; dit is de meest belangrijke vraag die je ooit gesteld kan krijgen.

Opgebrand door een eis-vervullend leven
Oktober 2009 werd er na jaren officieel een burn-out bij me vastgesteld. Deze was ontstaan omdat ik altijd naar de pijpen van anderen heb gedanst. Niet mijzelf gevraagd wat ik wil, maar altijd maar bezig om de wensen en eisen van mijn ouders, mijn omgeving en de samenleving te vervullen. Je bent dan bezig eis-vervullend te leven. Je probeert volgens de bijna goddelijke wetten van anderen te leven. Je krijgt een gespleten persoonlijkheid, omdat je dan aan de ene kant je diepste wensen en ware behoeften hebt en aan de andere kant je handelen dat op de eis van anderen gericht is. De vaststelling van de burn-out was een ware zegen. De woorden die de psychiater toen uitsprak, “Je moet al je verplichtingen neerleggen…”, waren voor mij vrijspraak. Voor het eerst in mijn leven ging ik een periode in waarin ik zelf bepaalde wat goed voor mij was.

Begin van de opwekking
Oktober 2009 was gelijk het begin van de kleine opwekking. De woorden “Je moet al je verplichtingen neerleggen…” begon ik op elk terrein van mijn leven toe te passen. Mijn geloofsleven was geen ‘geloofsleven’ te noemen. Het was een ‘werkleven’. Een leven waarin ik steeds net niet de eindstreep haalde. Ik was steeds niet goed genoeg. De kracht van de duisternis over mijn leven werd veel te groot en ik bezweek onder het gewicht ervan.

De God die ooit naar mij omgezien had, zag blijkbaar niet meer naar me om. Ik voldeed niet aan Zijn onmogelijke eis en Hij kwam mij niet tegemoet. De God die ik juli 2005 had leren kennen en waar ik nog met plezier over getuig, was niet meer. Ik zette een punt achter mijn ‘geloofsleven’ en plaatste geestelijk een nieuwe vacature: “God gezocht. Ik ga niets doen.”

Toen kwam ik een notitiebriefje op mijn bureau tegen dat ik die dagen regelmatig onder ogen kreeg. Daarop stond de tekst Titus 2:11-14: “De genade van God is verschenen heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden…”. God bleek al jaren, zo niet eeuwen, een verbond te hebben met de afspraak dat ik niets kon en mocht doen om Zijn onvoorwaardelijke liefde en gunst te krijgen. Hij zou de ‘werken’ die voortkomen uit geloof doen, niet ik. En zo had God, tweeduizend jaar geleden de god-vacature vervuld. Mij vasthoudend aan het gegeven dat ik niets kon doen om God te plezieren, begon toen de tijd waar ik zulke goeie herinneringen aan heb: de kleine opwekking.

Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk
We gaan even een paar jaar verder terug in de tijd. Toen ik juli 2005 God leerde kennen, was dat door een spreker die ik nu Jan noem. Jan was iemand die zelf stoeide met ‘people pleasing’. Dat is iemand die het altijd anderen naar de zin wil maken. Hij had vaak de legendarische tekst van God aan Abraham in Genesis 17:1 (NBG-51) – “Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor Mijn aangezicht, en wees onberispelijk;”. En dan drukte de woorden “onberispelijk” zwaar op je. Gelukkig kwam Jan dan terug met het liefdevolle vaderhart van God en ging je weer blij de week in.

Het leek Jan’s lijftekst wel. “Wandel voor Mijn aangezicht en wees onberispelijk”. Ik had veel respect voor deze man, ook al was hij een kerkleider. (Ja, mijn beeld van kerkleiders was toen al niet zo goed en is er niet beter op geworden.) Sterker nog, als ik God zocht en een concept nodig had van een liefdevolle vader, dan was Jan mijn voorbeeld. Hij stelde zich kwetsbaar op en gaf alles om de kerkgemeente het succes te geven dat nodig was. Jan brandde overigens op in 2006 en moest zijn grote dromen, waaronder een ongeëvenaarde gemeente, los laten. Iets wat ik voor Jan vreselijk vond.

Fort Knox in mijn boekenkast
Toen bij mij vier en half jaar later mijn ogen open gingen voor het 100%-genade-verbond, ging voor mij de Bijbel open. Vroeger was het zo dat af en toe een tekst naar boven kwam als een klompje goud. Maar toen ik Gods ‘deal’ met de mensen ten volle begreep, vond ik tijdens het lezen van de Bijbel niet om de zoveel tijd een goud klompje, maar was het een compleet Fort Knox. Het was een goudhuis waar ik elke keer de deuren van open gooide en het goud mij verblindend toe schitterde. (Overigens wel leuk dat ik telkens als ik vertel over het hebben van openbaring in de Bijbel over goudklompjes heb, want goud is het beeld van Gods genade… Denk bijvoorbeeld aan het gouden verzoendeksel van de ark die boven de Wet lag in de tempel.)

Wees eerlijk over wie je bent
Zo kwam ik ook de spreekwoordelijke lijftekst van Jan opnieuw tegen: “Wandel voor Mijn aangezicht en wees onberispelijk”. Toen werd mij tijdens het lezen van die tekst op het hart gelegd om eens een andere bijbelvertaling te pakken. Ik had toen al een tijdje de deeluitgave van de Herziene Statenvertaling (2008) in huis en las wat er stond bij Genesis 17:1 –

“Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.”

God kreeg toen het idee dat ik het niet goed gelezen had en dus las ik het opnieuw: “Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht”. Nog een keer: “Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht”. Toen las ik het. Volgens mij is ‘oprecht’ zijn iets anders dan ‘onberispelijk’ zijn. Oprechtheid is dat je eerlijk bent over wie je bent. Dat je handelen en spreken overeenkomt met wie je bent.

In die zelfde periode kwam ik veel meer verzen tegen waarin ‘oprechtheid’ was wegvertaald voor iets anders. Neem bijvoorbeeld Psalm 84:12 (HSV2010) –

“Want God, de HEERE,
is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden
aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.”

Door Bijbelstudie programma’s op de computer leerde ik dat de Geest die in mij sprak gelijk had. Tja, onder het ‘werk-verbond’ was de god die je volgde niet te vertrouwen. Je moest altijd alles nakijken of het wel klopte en profetieën kwamen negen van de tien keer niet uit. Dus vind je het gek dat ik zeker wilde weten dat de God van genade mij niet iets voorloog? Nee, taalkundig klopte het helemaal. De meest betrouwbare grondtekst, voortgekomen uit duizenden grondteksten leerde dat God de mensen die eerlijk zijn over wie ze zijn en geen toneelspel spelen en zich niet mooier voordoen dan ze zijn, dik zegent!!! Halleluja!

Met Christus, de Genade van God als fundament, wandelend in oprechtheid, ging ik de meest fantastische maanden van mijn leven door. Steeds meer van het nieuwe leven werd manifest. Sprankeltjes van de ware Gemeente begonnen zichtbaar te worden.

Waarom christenen andere mensen verwonden: een antwoord voor gelovigen en niet-gelovigen

Waarom “christenen” andere mensen verwonden
Een antwoord voor gelovigen en niet-gelovigen

De steken onderwater door “christenen” zijn enorm gemeen. Ze kunnen je ziel ongeneeslijk beschadigen, zodat jij je hele leven met pijn kan lopen. Gelukkig kan je door het geloof in Christus genezen van dit soort wonden, zoals je ook eenvoudig van hoofdpijn of een zere rug kan genezen. Je moet dan wel Christus gepresenteerd krijgen, wil je Hem vinden. Meestal is het beeld dat mensen dan van Christus hebben dan zo verdraait geworden, dat ze er niets meer mee te maken willen hebben en dus altijd met pijn in hun hart en ziel rondlopen.

Verkeerde nivea of babylotion
Regelmatig hoor of lees ik hoe “christenen” het leven van andere mensen zuur maken. De Bijbel waarschuwt zelfs voor dit soort mensen. Op 2 manieren:

1. Twistzieke betweters. Ze willen laten zien hoe slim ze zijn. Ze worden twistzieke mensen genoemd die alleen uit zijn op discussie en nooit de Waarheid zullen leren kennen. Zij worden gelijk gesteld aan valse leraren, omdat ze geen promotie voor het Evangelie zijn. Ze beginnen een gesprek om te laten zien hoe theologisch ze onderlegd zijn en niet om Christus te schetsen. Dit heeft vaak met punt 2 te maken…

2. Vals-gezalfden. Jezus waarschuwde dat er in de laatste dagen vele antichristussen zullen komen. Als je Christus vertaald, dan staat er “Gezalfde”. Dit heeft met het dragen van de Heilige Geest te maken. De Geest is als een olie of zalf. Iemand die Gods Geest heeft is gezalfd door en met Hem. God is de Zalver en de Zalf. Je begrijpt dan denk ik vrij snel dat iemand met een andere geest een vals-gezalfde is. In plaats van de echte Zalf is er een andere zalf aangebracht. Hij of zij is dan niet echt gezalfd; vals dus.

Geest van Genade ontvang je door …
Wat er vals is aan hun zalving is vrij eenvoudig. Als voorbeeld neem ik Zacharia 12:10. Daarin lees je de term “Geest van genade en gebeden”. De Heilige Geest is de Geest van Genade (Titus 2:11-14 en 1Corinthe15:10 etc.). Deze ontvang je alleen door genade, door het geloven in de prediking van Christus, en niet door zelf “goede” dingen te doen (Galaten 3:1-5).

Geest van Genade ontvang je niet door …
De kerk promoot dat je “goede” dingen moet doen om Gods Geest te ontvangen en te houden. Ze kunnen ook beweren uit dankbaarheid naar God het zichzelf moeilijk maken met allemaal vreemde leefregels. Indirect zeggen ze dan dat ze dit doen om bij God in een goed daglicht te blijven. Natuurlijk ontvang en behou je daardoor niet de Geest van Genade. De Geest van Genade, de Heilige Geest, ontvang je niet door “werken” (door bepaalde dingen te doen), maar door erop te vertrouwen dat Jezus alles heeft gedaan, zodat jij die Geest kan dragen.

Waarschuwen van spookrijders
Als mensen die dingen voor God doen om bij God in een goed plaatje te blijven, beweren de Heilige Geest te hebben, dan kun je met een gerust hart weten, dat het vals-gezalfden zijn; antichristussen dus. Ze zijn onwetend en hebben net als iedereen de kans nodig om het goede nieuws van relaxte Genade te horen. Het makkelijkste is dus om ze eens bij mijn site langs te sturen of hun een artikeltje of MP3-tje te sturen (Let op: Je hoeft dit niet te doen om bij God gerechtvaardigd te blijven! Haha). Helaas beginnen ze lelijk te worden als je ze bloot stelt aan genade. Ze gaan dan met “stenen” (oordeel) gooien enzo… Dus afstand houden en met lichtsignalen waarschuwen is het beste. Geestelijk zijn het immers spookrijders.

Waarom christenen oordelen: een antwoord voor gelovigen en niet-gelovigen

Waarom “christenen” oordelen
Een antwoord voor gelovigen en niet-gelovigen

God wordt door de “christenen” gelasterd onder de heidenen. Ze noemen zich christen, maar de vruchten zegt iets anders. Bijna iedereen in Nederland weet dat Jezus een goede man is geweest die naar anderen om keek, mensen genas en hun wees op het Koninkrijk.

Oordelen is een vrucht
Op internet is het vaak een slagveld onder “christenen”. Ze slachten elkaar af waar de wereld bij staat. De vraag is: “Kunnen zij hier wat aan doen?” Het antwoord is ‘nee’. Dat komt omdat al deze “christenen” op zondag of zaterdag en vaak ook doordeweeks, te horen krijgen dat ze dingen moeten doen om bij God in een goed daglicht te staan. Omdat deze wegen niet naar God leiden, staan ze in oordeel. Daarnaast falen ze steeds in het doen van die leefregels, omdat God jou niet vraagt om aan leefregels te voldoen om door Hem geaccepteerd te worden. Geloof in Jezus maakt je rechtvaardig bij God. Dus door erop te vertrouwen dat Jezus alles voor je heeft gedaan om bij God in een goed daglicht te staan, maakt dat God je helemaal accepteerd en liefhebt zoals je bent. De Bijbel zegt: “Er is geen oordeel voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom 8:1).” En de Bijbel zegt ook dat mensen die oordelen zelf nog onder het oordeel staan (Rom 2:1-4). Oordelen is een vrucht. Dat wil dus zeggen dat je kan proberen om anderen niet te oordelen, maar waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Het is leuker, makkelijker en relaxter om gewoon op Jezus te vertrouwen.

Hoe kom ik in het Koninkrijk van God? Door te vertrouwen op Jezus en Hem te vragen!

Ingaan in het Koninkrijk
Ontvang Zijn Heilige Geest!

Jezus is de Koning van het Koninkrijk
Mensen die geloven in Jezus, maar wel in Jezus alleen, ontvangen de Heilige Geest (Galaten 3:5). Jezus zei niets voor niets in Johannes 7:38: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” En een vers verder lezen we dat Hij met levend water de Heilige Geest bedoelt. En het Koninkrijk van God is de Heilige Geest (Romeinen 14:17). Dus ingaan in het Koninkrijk van God is door het vertrouwen op Jezus Christus en wel op Jezus Christus alleen. Niet door dingen te doen voor God. Gods Geest wordt niet voor niets de Geest van Genade genoemd (Zacharia 12:10). Een Geest die je voor niets ontvangt en houdt door er niets voor te doen.

Dus zo ga je Gods Koninkrijk binnen. Vertrouw je op Jezus, dan komt Zijn Geest in je wonen en heeft de duisternis geen grip meer op je. Je bent dan opgetild en verlost van het koninkrijk van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van Jezus Christus (Kolossenzen 1:13).

Ben jij ook betovert? In gerechtigheid blijven. Niet door het zelf te proberen!

Ben jij ook betoverd?
In gerechtigheid blijven

Hoe wordt je rechtvaardig voor God?
De kerkgemeente van de Galaten in de Bijbel had ook last van wolven in schaapskleren. Zij wilden dat de mensen hun vertrouwen in het doen van de Wet zouden stellen, als voorwaarde om bij God in een goed daglicht te kunnen blijven staan. De Bijbel noemt het in een goed daglicht staan ook wel “rechtvaardigheid” of “gerechtigheid”. Maar Gods gerechtigheid is niet het doen van de Wet, want niemand kan de gehele Wet doen. Je bent al een overtreder als je één fout maakt, laat staan erover nadenkt dat te doen.

Zo dus niet…
Daarom legt Paulus in het begin van zijn Romeinen-brief uitgebreid uit dat we allemaal tekort schieten als we door het doen van de Wet rechtvaardig voor God willen worden en blijven. Daarom mist bijna iedereen de heerlijkheid van God in zijn of haar leven. Want hoe kunnen we als we van God afgezonderd zijn, zijn heerlijkheid kennen en ervaren? Niet. En hoe kunnen we een volmaakte Wet doen, als we niet Zijn volmaakte heerlijkheid hebben. Zo simpel is het. Je komt dus niet in een goed daglicht te staan bij God door de Wet proberen te houden.

Zo wel…
Maar gelukkig had God een andere weg buiten de Wet om geregeld om bij Hem in een goed daglicht te komen staan. Namelijk: Geloof in Zijn Zoon Jezus Christus (Romeinen 3:21).

Het is dan ook niet vreemd dat Paulus de gemeente van de Galaten vraagt wie hun zo betoverd of in de zeik genomen hadden (Galaten 3:1). Ze hadden de Geest en vielen terug in hard en een heiloos werken. Verderop (Galaten 5:1-9) zegt Paulus zelfs dat als je op jezelf gaat vertrouwen, dat jij zelf goed voor God probeert te zijn, dat je Jezus dan niet nodig hebt en uit de genade valt. Als je het zelf wil doen, dan moet je het ook perfect doen. Ik raad je dus aan slechts te vertrouwen op Jezus Christus en op Hem alleen!

Heb jij je ook laten betoveren door mooie woorden van zogenaamde “Gods mannen” in de kerken? Heb jij je laten wijsmaken dat jij dingen van God moet doen om door Hem geaccepteerd te worden en geliefd te blijven? Heeft iemand je wijs gemaakt dat je dingen moet doen om meer van Gods Geest in jou leven te zien?

Nastudie
Galaten 3:1-5

Waarom zijn we vrijgekocht van de Wet? Om Jezus Christus nu echt te kunnen dienen

Waarom zijn we vrijgekocht van de Wet?
Omdat we dan voor en met Christus kunnen leven

Vrijgekocht van de Wet
We zijn vrijgekocht van de Wet om Jezus te volgen (Gal 3:13). Want als we niet vrijgekocht waren van de Wet, dan bleven we in het vlees (dan moesten we de dingen uit eigen kracht blijven doen), omdat wij de Wet dan zouden moeten doen. En als we in het vlees blijven, dan voert de zonde heerschappij over ons, omdat de zonde heerschappij voert over het vlees. Paulus concludeert daarom niet voor niets dat de zonde daarom zijn kracht uit de wet haalt (1Cor 15:56 en Rom 7:7-12). Waren we niet van de Wet verlost, dan konden we nooit voor God leven. Nu kunnen we voor God leven, door het geloof in Jezus Christus.

Hoe ontstaat zonde onder het Nieuwe Verbond? Niet geloven dat niets je kan scheiden van God

Hoe ontstaat zonde onder het Nieuwe Verbond?
Niet geloven dat niets je kan scheiden van God

Zonde onder het Nieuwe Verbond
In het Nieuwe Verbond draait het geloofsleven om niets anders dan te vertrouwen op Jezus. Als je dan naast of in plaats van het simpele vertrouwen op Jezus Christus allemaal wetjes en regels krijgt, dan krijg je bewust of onbewust het idee dat je die dingen van God moet uitvoeren om bij hem in een goed daglicht te blijven staan. Je gaat denken dat jij zelf je de dingen op eigen kracht moet gaan uitvoeren. Je wordt door dergelijk onderwijs op jezelf aangewezen. Je vertrouwen is niet meer op Jezus, maar op het doen van bepaalde voorwaarden. Hierdoor durf je niet meer met God te zijn en komt er afstand tussen jou en God.

Nastudie
Romeinen 8:1-3 – We zijn bevrijd van iedere wet die ons veroordeeld.
Romeinen 8:31-39 – Niets kan ons dus scheiden van de liefde van God.

Vlees en Geest: breken van de macht van de duisternis en overwinning over zonde

Geest en Vlees
Breken van de macht van de duisternis

Vlees en Geest
Nu zegt Galaten 5 dat jij je niet moet laten verleiden om dingen opnieuw op eigen kracht (vanuit het vlees) te moeten gaan doen, maar te blijven vertrouwen op Jezus (de Geest). Waarom? Omdat de zonde in het vlees woont. Over mensen die Jezus niet kennen of zich hebben laten verleiden om uit eigen kracht te leven, heerst de zonde.

De ‘zonde’ is alles dat van God afgezonderd is. Dat zijn dus machten, krachten, demonen en wereldgeesten die buiten God vrij spel hebben.

De zonde is geestelijk en voert heerschappij over het vlees. Dus leef je vanuit het vlees, op eigen kracht en vanuit eigen verantwoordelijkheid, dan dien je de zonde automatisch. Je kunt nooit God dienen vanuit het vlees. Maar als je op Jezus alleen vertrouwd, en dus jezelf niet verantwoordelijk houd of laat houden voor je gedrag, dan leef je vanuit de Geest. Dat gaat ook automatisch. Vertrouw je op Jezus, dan werkt Zijn Geest in je.

Galaten 5:16 belooft dat als je op Jezus alleen vertrouwd, je dan niet aan de begeertes van het vlees en dus de zonde voldoet. Dat komt volgens vers 17 omdat de Geest tegen het vlees is en het vlees tegen de Geest. Het is het ene of het andere. Het zijn als het ware twee koninkrijken.

Koning Jezus is verantwoordelijk voor jou!
Stop dus met jezelf verantwoordelijk te houden voor jou verkeerde gedrag en slechte eigenschappen. Er bestaat namelijk geen methode waardoor je op eigen kracht de zonde kan overwinnen. Jezus heeft de zonde al compleet overwonnen. Dat betekend dat jij je aandacht van je zonde moet houden en je richt op Hem. Het zal je verbazen hoe simpel de zonde van je af valt. Vertrouw alleen op Hem: Jezus Christus!

Nastudie
Galaten 5 – Niet door je zonde in het oog te houden, maar door te vertrouwen op Jezus,werkt de Geest en doe je de dingen van het vlees niet.

Dé Gemeente van Jezus Christus

Ik heb een droom
De Gemeente
Dertien maanden geleden heb ik de schittering van de glorie van de Gemeente van Jezus Christus gezien. Sommigen noemen dit dé opwekking die nog komen zou voor het einde der tijden. Door een eenvoudig brengen van onomwonden levensbrengende genade, door het geloof in Jezus Christus, begon Christus gestalte in me te krijgen. Er genas zelfs iemand in mijn omgeving door mijn aanwezigheid en een demon begon ernstig bij iemand te manifesteren. Later is die genezing bij die persoon verdwenen en die demon kon bij die andere ook weer rustig zijn gang gaan. De schittering verdween en langszaam werd alles weer het oude.
Je moet weten dat ik sinds dien een frustratie met me mee draag die niet gezond is voor mijn welzijn. Het voelt alsof ik iets verkeerd heb gedaan, zonder dat ik weet wat er verkeerd is gegaan. Het is alsof die tijd nooit is geweest. Alsof ik toentertijd nooit het Evangelie van het Koninkrijk over de lokale radio heb gebracht. Alsof er niet twee tot geloof zijn gekomen, waarvan ik weet; slechts door het horen – en wel door het horen over Christus. Alsof er geen levens veranderd zijn. Alsof alle dingen voor niets geweest zijn. Bijna, alsof Christus niet gestorven en opgestaan is.
Ja, als ik de dood tegemoet ga, dan weet ik één ding: Ik heb de schittering gezien van de Bruid van Christus. Niet de kerk. Maar de Bruid. Een sparkeltje kracht en glorie. Waarheid in Zijn manifeste vorm. En dat slechts omdat enkele bereid waren tot het horen van levensbrengende genade.
Ik heb een droom. Om de Wijsheid van God nog één keer manifest te zien. Ik heb een droom. Om nog één keer de doxa, de heerlijkheid, terwijl ik leef, in dit lichaam, te mogen zien. Ik heb een droom. Om het Lichaam van Christus ten volle in Zijn glans en glorie te kunnen zien. Ik heb een droom, een diepe hartewens, …. Dat er luisterende oren zijn, die hun leven neerleggen en bereid zijn om te blijven horen. Die zich afwenden van woorden van oordeel en hun oren openen voor Christus, zodat Hij, de levende God in ons gestalte krijgt en dat, mijn droom, dé Gemeente, een manifeste realiteit wordt. Dat is mijn droom. Dat is mijn wens.