Ik voel me onheilig

Afbreken van bolwerken
Vanochtend werd ik een beetje suffig wakker. Op één of andere manier heb je dan de gedachte in je hoofd: “Als ik me niet goed voel, zal ik voor God ook niet goed zijn.” Dat is een vreemde gedachte, maar het is niet vreemd dat het in me op komt. Elke gedachte die opstaat tegen de ware kennis van Christus en daarmee de dagelijkse zegen tegenhoudt heeft namelijk een oorsprong.
In dit geval lag de oorsprong in verkeerd uitgelegde en verkeerd geïnterpreteerde Bijbelversen. Er zijn namelijk versen die zeggen dat we moeten hopen door de Geest volledig omkleed te worden. (Misschien vind iemand het leuk om dat eens op te zoeken) Dan denk je bewust of onbewust op die ochtend van: “Ik voel me brak en onheilig, dus God zal me nu ik me niet omkleed voel ook wel niet helemaal accepteren.” Eigenlijk zeg ik dan: “Ik geloof niet dat Jezus’ Zijn offer volmaakt was om me in elke situatie bij God in goede relatie te krijgen.” Daarnaast geloof ik dan eigenlijk ook: “Ik moet eerst met Zijn Geest omkleed zijn, anders accepteert God me niet helemaal.” Dan zeg ik dus eerst mezelf met Gods Geest te moeten omkleden, voordat ik bij en in Hem mag zijn. Vreemd genoeg werkt die volgorde niet. Iemand die niet gerechtvaardigd is en blijft door geloof heeft geen ‘recht’ op Gods Geest en zal die ook niet hebben. De wakkere lezer zal waarschijnlijk ontdekt hebben dat dit verhaaltje zo in zich zelf botst en zo vreselijk onlogisch is, dat hij of zij uit nieuwsgierigheid die Bijbeltekst is gaan opzoeken en zeer waarschijnlijk tot de conclusie komt dat de achtergrond van die tekst iets heel anders uitlegt dan de valse redenatie hierboven beschreven. Inmiddels weet ik wat de conclusie elke keer opnieuw is, dus ik neem niet eens de moeite meer om de tekst op te zoeken. (Al is de kans wel aanwezig dat ik dat vandaag nog ga doen. We kunnen er een spel van maken: Wie het eerste één of meerdere teksten vind die daar over gaan! Succes!)
Paulus legt ons uit in 2Corinthe hoofdstuk 10 wat een apostel doet. Veel mensen zien hem niet als een apostel en denken dat hij de dingen vanuit het vlees doet. Dat komt omdat Paulus vanuit oprechte woorden schrijft en spreekt en er geen doekjes omwind. Hij zegt dat het werk dat hij hoofdzakelijk doet bestaat uit het afbreken van gedachten-bolwerken en valse redeneringen. De bedoeling is uiteindelijk dat je hele hoofd en al je gedachten vervuld zijn met de kennis van God. Als je ergens in het geloofsleven tegenaan loopt of op een andere manier dan door Zijn Genade iets van God wil krijgen, en dus vloek in plaats van zegen ontvangt, dan zul je dus waarschijnlijk te maken hebben met een gedachten-bolwerk of een valse redenatie in je denken. Gezien er vandaag de dag veel te weinig apostelen zijn die je kunnen helpen deze redenaties te vangen en af te breken, kan je het beste Jezus vragen welke “denkfout” je maakt dat steeds je geloofsleven in de soep loopt (lees: dat je het toch weer van jezelf en niet van God wil verwachten.). Natuurlijk wil ik je ook met plezier helpen. (Plaats je vragen of punten als reactie onder dit artikel. Als je Bijbelteksten erbij hebt graag. Zo niet, dan is het ook niet erg. Probeer in ieder geval uit te leggen wat er steeds gebeurt. Dan zal ik er zorgvuldig op in gaan.)
Ik zal twee teksten als voorbeeld geven: “We moeten de samenkomsten niet verzuimen (Heb 10:25).” en “als we blijven zondigen, dan is er geen offer voor de zonde (Heb 10:26-27).” Deze teksten staan zeker in de top-10 kerkelijke manipulatie-teksten om mensen gevangen te houden door verkeerd denken.
 
Verzuimen van de samenkomsten 
Ik heb namelijk afgelopen week iemand van de Jehovah Getuigen gehad die claimde dat je naar een kerk of gemeenschap moet, omdat je anders niet gered kan worden. Kerkleden van de Christian City Church van Den Haag en Enschede zeiden dat ik van God naar de kerk moet, anders kan ik nooit een goed christen zijn. De kerk Jong en Vrij spreekt zelfs openlijk in het onderwijs dat de zegen van God vanaf de voorgangers van de kerk naar beneden naar de leden stroomt, zoals de olie van het hoofd van Aäron naar de baard en de rest van het lichaam. Evangelischen beschouwen het aanwezig zijn in de kerk en op te groeien in de liefde als een noodzakelijk gebod van God.
Als eerste wil ik wijzen op de context van die tekst, namelijk: blijf in het geloof en blijf in de genade. Wanneer kerken de Genade Gods niet prediken en zelfs de Wet, ‘geestelijke principes’ of voorwaarden om gezegend en gerechtvaardigd te blijven, dan is het volgens de brieven van Paulus goed om uit die samenkomsten weg te blijven. Er is geen apostolische brief die je dwingt in samenkomsten waar verkeerde leer en verkeerde omgang is. Want uit verkeerde leer komt verkeerde omgang voort. Wanneer wet in plaats van genade gebracht wordt, zul je daar mensen met een zondig karakter tegen komen. Je zult op die plaatsen gekwetst en geoordeeld worden. Paulus zegt zelf op meerdere wijzen: “Slechte omgang bederft goede zeden.” Dus Paulus raad slechte omgang af. Niet elke samenkomst is een samenkomst zoals God die bedoelt. En nu kunnen ze allemaal roepen de waarheid te hebben en de wijsheid in pacht te hebben, maar de waarheid is aan twee dingen eenvoudig te herkennen: (1) De waarheid zul je kennen en dat zal je vrij maken, en (2) hieraan zul je de discipelen van Jezus herkennen: dat ze elkaar liefhebben (en niet omdat het moet of onderliggende dwang, maar omdat het automatisch gebeurt; door het Woord in hun). De tekst “Verzuim de samenkomsten niet” is dus bedoelt voor mensen die de goede samenkomst verzuimen. Dat zijn de samenkomsten waar de prediking erop gericht is je volmaakt in Christus te plaatsen. Niet om de nieuwste wetjes en geestelijke principes te leren. De niet-gelovigen en niet-christenen hebben boekwinkels vol met wijsheid en geestelijke principes voor een succesvol leven. Maar dat is allemaal hard werken en weinig succes. Ik laat het liever aan God over.
 
Als je blijft zondigen is er geen offer over 
Als je die tekst zelfstandig leest, en je kent Christus niet, en je leeft dus een leven van zonde, dan zul je deze tekst op verkeerde manier lezen. Vooral mensen die Christus wel denken te kennen en een leven van zonde leven, die zullen met deze tekst met hun handen in het haar zitten.
Voor de vaste lezer van m’n site is het zo klaar als een klontje: “Zondigen heeft niets te maken met wat ik doe, maar met wat ik geloof.” Dus als ik geloof dat Jezus Zijn offer voldoende is om bij en in God te kunnen zijn, dan zondig je niet meer. Je bent dan niet meer afgescheiden van God. Johannes zegt dan in zijn eerste brief: Wie Christus kent of wie in Christus is, die zondigt niet meer en gedraagt zich ook niet meer zo. En dat is waar, want je gedrag komt voor uit je geestelijke realiteit. Je moet je dus niet zorgen maken over je gedrag. Je moet je overigens nergens zorgen over maken. Maar als jij je ergens zorgen over wilt maken, doe dat dan over je geloof en niet over je werken. Als je geloof goed is, komen je werken vol-automatisch.
Net zoals de eerste tekst (Heb 10:25) staat ook deze tekst (Heb 10:26-27) in de context van in het geloof in Hem en Zijn volbrachte offer blijven. De wakkere lezer zal inmiddels al gezien hebben dat deze teksten elkaar opvolgen. De gene die dat nog niet ontdekt heeft vermaan ik tot het drinken van energie-drank of koffie en een gezonde maaltijd.
De context of achtergrond van de tekst is zeer belangrijk. Als ik een e-mail of reactie van iemand lees, lees ik de complete e-mail en niet slechts één of twee regels eruit. Als ik dat laatste wel zou doen, dan is de kans extreem groot dat ik de boodschap of vraagstelling van de e-mail compleet verkeerd zal begrijpen. Het lezen van de Bijbel is precies het zelfde.
Heel de Hebreeën-brief gaat over de offerdienst als een voorafschaduwing van het Nieuwe Verbond. Hebreeën 10 bemoedigd tot het blijven bij het eenvoudige geloof in Christus. Er is namelijk geen ander offer dan Christus. Wanneer je toch allemaal andere offers wil toepassen dan Christus, dan blijft er geen offer voor je zonden over. Dus als je de collecte op zondag ziet als een offer, of dat je desondanks al Paulus’ zijn waarschuwingen uit dankbaarheid de wet wil doen als een dankoffer, of tienden betaald als een dankoffer of als een beweegoffer (financieel zaaien en oogsten) dan doe je offers aan God en zeg je direct of indirect dat het offer van Christus niet toereikend is. Natuurlijk heeft de kerk meerdere offers bedacht, dus denk na wat voor dingen je allemaal als offer aan God doet. Natuurlijk zijn er altijd eigenwijze horken die zeggen: “Ja, maar zo zie ik het niet.” Dan speciaal voor deze horken: “Zo ziet God het wel en God is het die rechtvaardigt en niet jij!” God wil dat je zonder werken en offers Zijn heil onvoorwaardelijk ontvangt. Anders kunnen we ‘roemen’ in de dingen die we voor hem doen. De tweede tekst is speciaal bedoelt voor mensen die dus blijven zondigen door het offer van Christus als onvolmaakt af te schilderen door eigen-offers.
Conclusies
Dit artikel was niet zo vet geïnspireerd als alle andere artikelen op deze site, maar dat boeit me niet. Ik wilde gewoon iets delen en ik gebruikte daar deze site voor. Ik ontdek namelijk steeds vaker een stomme redenatie die me van Christus af houdt en ik denk dat meer mensen daar last van hebben. Door dit zo te delen kom je, als lezer, misschien tot inzicht, herken je dingen bij jezelf, of ga je nadenken. Wie weet kan je er ooit nog anderen mee helpen.
De Bijbel erop naslaan en de achtergrond van een tekst onderzoeken, is een goed gereedschap voor het afbreken van valse bolwerken. Maar Christus is volmaakt en wil je zeker erbij helpen om te groeien in de Genade. Vertrouw dus ten alle tijden op Hem dat Hij je onvoorwaardelijk je wil helpen op dit terrein. Vertrouw NIET op mensen. Helemaal niet als je ze niet lang genoeg kent. Sommige mensen hebben een titel of “staan erom bekend betrouwbaar te zijn”, maar laat je daardoor nooit verleiden. Hoe lang volg je nu iemand? Wat zijn de vruchten van de leer die iemand brengt? Onderwijs kan heel ‘vroom’ overkomen, maar werpt het geen verkeerde nederigheid af op je? Brengt het je echt dichter bij God of juist verder af? Het vraagt lef en durf om op Christus te vertrouwen, maar dat is het enige wat God van je vraagt. Dus beter begin je er vandaag gewoon mee. Bijvoorbeeld met het helpen met afbreken van vreemde gedachten. Wat heb je te verliezen?
Vragen hierover mogen altijd gesteld worden, maar ik vind het veel toffer als je zelf ermee op pad gaat. Ik wil wel helpen met het zoeken naar Bijbelteksten en misschien vind ik het leuk om over de kwestie een artikel te schrijven. Voel je dus vrij om punten en vragen achter te laten als ‘reactie’.
Groetjes en Gods liefde,
Blijf gezegend in Hem,
Vincent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *