Spoedcursus: Valse leraar – 3 tips om de macht over andere mensen te krijgen

Spoedcursus: Valse leraar
De ‘basics’ om over andere mensen te heersen

Tip 1: Wees creatief
Hoe krijg je iemand in het vlees? Dat is heel makkelijk! Bedenk regels, wetjes, geestelijke principes, voorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden, complexe methodes en ingewikkelde procedures en processen. Bedenk dingen die ingaan tegen de kennis of het Woord van God, oftewel het ware Evangelie van Jezus Christus: Dat is rechtvaardiging en heiliging door vertrouwen op Jezus Christus en door niets of niemand anders. Je kan en mag niets doen om rechtvaardiging en heiliging te verkrijgen! Door mensen wijs te maken dat ze dingen moeten doen om hulp of zegen van God te krijgen, hou je ze succesvol uit Gods genade.

Tip 2: Maak en vangnet van wetjes en voorwaarden
God is razend op mensen die mensen wetjes en regels opleggen die nergens op gebaseerd zijn. Pas dus goed op als je als valse leraar aan de slag wil gaan. We lezen in het Oude Testament ontzettend veel voorbeelden. Jesaja 28:7-13 is tot nu toe mijn favoriet. “Wet op wet, gebod op gebod.” Mensen raken vast in het klapnet van verzonnen regels en wetjes. Ik zeg het nog een keer: God is razend op dit soort mensen, pas dus op als je als valse leraar aan de slag wil gaan. Waarom is God dan razend op je? Ten eerste omdat je dan ten onrechte staat te beweren dat God regels, wetjes en voorwaarden heeft gesteld om tot Hem te komen, terwijl dat niet waar is. Het werk is volbracht en iedereen die op Zijn volbrachte werk vertrouwd mag bij Hem komen. Ten tweede omdat je dan zo’n zwaar juk bij mensen oplegt, dat ze daar niet aan kunnen voldoen. Ze zullen gebukt gaan onder enorme schuldgevoelens, door jou toedoen. Hou er dus rekening mee dat God niet blij met je is als je hieraan begint.

Tip 3: Vertrouw niet op Christus
Bedenk dus dat je op geen enkele manier in staat bent, om ook maar iets te kunnen toevoegen aan een werk van God. Alleen door te vertrouwen op Jezus Christus, en niet je eigen kunnen, kan je met God een leuk en relaxed leven hebben. Wil je jezelf en anderen eindeloos geestelijk en lichamelijk martelen? Stap dan vandaag nog uit het genadeverbond en omhels wetjes, regels en geestelijke principes (Galaten 5:1-9). Succes!

Nastudie
Jesaja 28:-7-13 – Voorwaardes houden je van God af.
Galaten 3 – Waardoor heb je Gods Geest?
Galaten 5:1-9 – Verwacht je zegen en hulp van God omdat je de Wet in het geheel of gedeeltelijk doet, dan val je uit Gods genade. Christus betekend voor jou dan niets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *