Geen voorspoedsevangelie maar een evangelie met voorspoed: Voorziening is een manifestatie van Gods genade

Geen ‘prosperity gospel’ maar een ‘gospel’ met ‘prosperity’
God’s voorziening is Gods liefde’s manifestatie

Het welvaartsevangelie is geen evangelie
Je hoort vaak negatieve dingen over het begrip ‘welvaartevangelie’. Dat is niet vreemd, want dit is namelijk geen evangelie. Je moet namelijk dingen doen, om dingen van God te krijgen. Dat noem ik ‘voorwaardelijke zegen’. Je moet iets doen of gedaan hebben om zegen te ontvangen. Er zit een voorwaarde aan vast. Voorwaardelijke zegen is geen genade, want genade is onverdiende gunst.

Zelf zegen bewerken
Mensen die een beetje kennis van het Evangelie hebben, weten dat je door het beoefenen van ‘eigen-gerechtigheid’ je uit genade valt (bijv. Gal 5:1-9). Eigen-gerechtigheid betekend dat je dingen doet om bij God in een goed daglicht te staan of dingen doet om dingen bij God voor elkaar te krijgen. Door voorspoed te verdienen, wandel je niet in Zijn gerechtigheid, maar in eigen-gerechtigheid. Dat betekend dus dat als je op jezelf vertrouwd als (mede)oorzaak van zegen. Gezien je zelf absoluut geen bron van goddelijke zegen kan zijn, hoef je niet lang na te denken om te begrijpen dat als je op jezelf begint te vertrouwen je dan met een probleem zit. Je staat dan onder de vloek. Voorbeelden van eigen-gerechtigheid zijn de ouderwetse tienden en het vroom klinkende principe van ‘zaaien en oogsten’. In beide gevallen ben je bezig om God te bewegen om jou rijkelijk te zegenen. Dit is wetsdenken. En op wetsdenken rust geen genade en vrede.

Zegen van de Heer maakt rijk!
Het ‘prosperity gospel’ (voorspoeds-evangelie) is geen evangelie, maar het Evangelie brengt wel ‘prosperity’ (voorspoed) voort. Jezus zei niets voor niets: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen (eten, drinken kleding) zullen je toegeworpen worden.” Je kan je druk maken om allerlei dingen, maar uiteindelijk is één ding belangrijk, namelijk: Vertrouwen op de goede Herder. Psalm 23:6 laat zien dat voorspoed en genade je volgen, aanhangen, aankleven of overvallen als je de goede Herder volgt. Het is dus het volgen van de goede Herder dat je voorspoedig maakt, niet het najagen van geld. Een tekst die me enorm aansprak was Spreuken 10:22: “Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.”.

Paulus over Gods gevende liefde
Lezen we de brieven van Paulus, dan lezen we regelmatig over Gods manifestatie van Zijn liefde door voor ons te zorgen. Het woord ‘manifestatie’ betekend: uitingsvorm. Manifestatie is dus een manier waarop iets zich naar buiten toe laat zien.

Het is belangrijk om Bijbelteksten in het geheel en in de context te lezen. Ik behandel er nu twee: 2Corinthe 8’s “Hij is arm geworden, zodat we door zijn armoede rijk kunnen worden” en Filippenzen 4’s “Mijn God zal naar Zijn rijkdom u in alles naar Zijn heerlijkheid voorzien.” Daarvoor gebruik ik de Herziene Statenvertaling.

Christus is arm geworden, zodat ik rijk kan zijn
De context van beide teksten is geld. Het begint met geld en eindigt met geld en alles wat er tussenin zit is ook geld. Daarbij mag één ding niet vergeten worden, namelijk: vrucht. Als je God in je hebt wonen, dan kan het gebeuren dat je er lol in krijgt om, net als God, ook voor andere mensen te zorgen. (Het is geen probleem als je die behoefte niet hebt, het is namelijk belangrijk dat je eerst goed voor jezelf zorgt en niet zelf crepeert terwijl je voor anderen zorgt.)

We lezen in de tweede Corinthe-brief dat Paulus heel veel geld ontving van minder bedeelde mensen te Macedonië. Die vonden het gewoon super vet om de andere heiligen in Jeruzalem te helpen. Israël zat namelijk na de kruiziging van hun Messias in een economische crises. We lezen dan vervolgens iets heel interessants, namelijk dat Paulus in vers 15 een vergelijking trekt met het verzamelen van manna in de woestijn. Je kan wel veel verzameld hebben, maar uiteindelijk is het maar beperkt houdbaar. Overvloed aan de ene kant, vers 14, is om het tekort aan de andere kant aan te vullen.

(En dan blijf ik bij het standpunt dat je niet dwangmatig moet weggeven als God je overvloed schenkt. Jij bent de eerste die moet genieten van de gunst van de Heer. En daarnaast moet je niet aan “christenen” geven die niet christen zijn. Daarmee ondersteun je namelijk een vals evangelie. Geven is alleen goed als je er lol aan hebt. God heeft namelijk de blijgevige gever lief. Niet de dwangmatige gever. Dus beter niet geven, dan dwangmatig geven.)

Omdat de Corinthiërs stinkend rijk zijn en ze toch niet te kort zullen komen, daagt Paulus hun in vers 8 uit om eens flink te gaan geven. Daarmee kunnen ze zelf hun echtheid en oprechtheid van hun liefde testen. En daarnaast vul je het tekort van andere heiligen aan. Voor de duidelijkheid: Dit is de context van 2 Corinthe 8: Geven is een manifestatie van liefde. Geven is een manier waarop liefde zichtbaar kan worden. (Liefde kan zich natuurlijk ook op andere manieren uiten, maar iets ontvangen is natuurlijk het leukste.) Als je dit begrijpt, dan snap je natuurlijk het daarop volgende vers, namelijk vers 9 (9 is het getal van ‘vrucht’):
“Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden (2Cor 8:9, HSV2008).” Als je het niet vroom van me vind om nu te zeggen dat de Corinthiërs rijk geworden waren door Zijn armoede, dan moet ik je vertellen dat de gemeente van de Corinthiërs bestond uit hele simpele mensen toen ze kennis maakte met Christus (1Cor 1:26). Ze moeten dus ergens rijk van zijn geworden als Paulus hun vraagt om hun rijkdom met andere heiligen te delen. Even ter attentie: Paulus zegt dat Christus ook voor materiele rijkdom gestorven is, niet voor zelfverrijking zoals zogenaamde welvaartspredikers, maar om de welvaart van alle heiligen te bevorderen.

Mijn God zal naar Zijn rijkdom in heerlijkheid voorzien
Dan een andere tekst die door welvaarts-predikers vaak verkeerd gebruikt wordt, namelijk Filippenzen 4:19: “Maar mijn God zal naar Zijn rijkdom u voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Ik onderstreep de “van alles wat u nodig hebt” om aan te geven dat het hier om “van alles wat u nodig hebt” gaat. Daar vallen ook eten, drinken, kleding, en een dak boven je hoofd onder. Dat wil niet zeggen dat we dan maar moeten denken dat je alleen maar van God het “nodige” mag verwachten, want er staat immers: “naar Zijn rijkdom” en “in heerlijkheid”. Dus dat is niet naar de maatstaven van mensen, maar naar Gods maatstaven. Denk bijvoorbeeld aan de lelies in het veld. Die zien er zeer goed uit. En als ik de mussen in mijn straat bekijk, dan zijn die fatsig dik. Volgens mij moet het wel goed met me komen als ik slechts op Hem vertrouw in al mijn zaken. Mijn enige zorg zal dan overgewicht zijn. Of kan ik ook dat aan Hem toevertrouwen?

Even terug op Filippenzen 4. Dit gaat echt helemaal over Gods zorg voor jou. Laat dat duidelijk zijn. Neem bijvoorbeeld vers 6 en 7. We hoeven lekker nergens bezorgd over zijn. Gewoon Jezus en God over onze enorme problemen vertellen. Als het water je echt aan de lippen staat, ga je helemaal los en is het geen probleem om je echt eens goed boos te maken. Had God maar eerder moeten ingrijpen! Ga naar Hem zoals je bent; zonodig scheldend. En dan komt God met zijn enorme onverklaarbare en alles-veranderende rust naar je toe. Helemaal te gek! Lang leve Zijn overvloedige genade! En de keren dat God je op een bijzondere manier uit de problemen helpt, kan je niets anders dan gaten in de lucht springen en “dankje, dankje, dankje, dankje!!!!” roepen.

Vers 10 is een vrome manier van Paulus om te bedanken voor de centen die hij van de sponsorende gemeente van Filippie kreeg: “…ik ben zeer verblijd geweest in de Heer dat uw denken aan mij weer eens opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad.” Tuurlijk Paulus. Hij vervolgt namelijk met: “Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek…”. Dus ja, het gaat om materiele zaken. Dan zullen nu mensen zeggen dat Paulus niet altijd zo goed voorzien was. Dat klopt. Want daarop volgt dat Paulus getuigt zowel armoede als overvloed gekend te hebben. Maar zelfs in de meest verrotte situatie kon Paulus zeggen (beroemde vers 13): “Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft (Filip 4:13, Willibrord).”

Ik begrijp dat ik mensen dan nog steeds met vraagtekens in het hoofd achter laat over Paulus’ zijn arme periode’s om zelf ook armoede in plaats van rijkdom te omhelsen. Een belangrijke aantekening over dit onderwerp is te maken met 1Corinthe 4:9-10, waarin Paulus aangeeft dat hij denkt dat God de laatste apostelen heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. De Gemeente daarentegen sterk en geëerd (1Cor 4:10). We kunnen dus onmogelijk naar de situatie van Paulus kijken als maatstaf voor ons eigen geloofsleven.

Zegen van de Wet
Dan neem ik je nu mee naar het Oude Verbond. Mozes kreeg te horen van God dat als je alle geboden en voorschriften doet zoals de Wet dat zegt, je dan op geestelijk, lichamelijk en materieel vlak smerig-goed gezegend bent. Doe je niet alle geboden en voorschriften, dan ben je vervloekt op geestelijk, lichamelijk en materieel gebied. Jezus is het einde van de Wet voor een ieder die gelooft. Hij beloofde de Wet voor ons te vervullen en heeft dat ook volgens de Wet gedaan. Namelijk, door als rechtvaardige aan een hout te hangen en daarmee de vloek opzich te nemen. De Wet zegt namelijk: Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. De Wet is door Hem vervuld. Wie dus in Jezus gelooft, wandelt dus in een vervulde Wet. Blijf je bij geloof in Jezus, dan kan je een vinkje bij elk gebod en elk voorschrift van de Wet zetten en ben je een asociaal-gezegend mens (Deut 28-1-14)!

Geheim van Salomo
Een andere les uit het Oude Verbond als het gaat om welvaart haal je bij de rijkste man uit de geschiedenis: koning Salomo. Wie anders? Hij heeft het geheim van zijn welvaart (geestelijk, lichamelijk, materieel) opgesteld in Spreuken. We weten bijna allemaal wel dat God hem de vraag stelde: “Wat wil je hebben, dan zal ik het je geven?” Salomo koos voor wijsheid, in plaats van grote rijkdom, de dood van zijn vijanden of grote roem. Nu gebeurt er iets aparts. God geeft hem wijsheid, maar tegelijk wordt hij stinkend rijk, krijgt hij rust van al zijn vijanden en kennen wij hem nu nog als de meest geniale en rijke koning die ooit geleefd heeft. Kortom: Hij vroeg om één ding en kreeg alles. Hij vroeg om wijsheid en al het andere werd hem toegeworpen. Jarenlang heb ik dit niet echt begrepen, tot ik Spreuken goed begon te lezen. Hier staat het geheim voor een succesvol, welvarend, zwaar gezegend en gelukkig leven. Niet onder de vloek, maar onder de zegen! Wie wil dat nou niet? Ik wijs een aantal aandachtspunten in Spreuken aan. Lees bijvoorbeeld Spreuken 3 over de wijsheid eens:

16 Lengte van dagen is in haar rechterhand,
in haar linkerhand zijn rijkdom en eer.
17 Haar wegen zijn lieflijke wegen,
al haar paden zijn vrede.
18 Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen:
wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen.

En wijsheid zegt over haarzelf in Spreuken 8:

17 Ik heb lief wie Mij liefhebben,
en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.
18 Rijkdom en eer is er bij Mij,
duurzaam bezit en gerechtigheid.
19 Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud,
Mijn opbrengst beter dan het beste zilver.

En Spreuken 9 zegt over wijsheid:

2 Zij heeft Haar slachting geslacht,
Haar wijn gemengd,
ook heeft Zij Haar tafel gereedgemaakt.

En verder:

4 Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken.
Wie zonder verstand is, tegen hem zegt Zij:
5 Kom, eet van Mijn brood
en drink van de wijn die Ik gemengd heb.
6 Verlaat de onverstandige dingen en leef,
en begeef u op de weg van het inzicht.

De oplettende lezer heeft vast al begrepen wat Salomo’s ‘key’ voor succes was, namelijk: de Heilige Geest de Geest van Jezus Christus. Gerechtigheid, boom van het leven, een slachtoffer, wijn, brood, een maaltijd. Dit zijn allemaal zeer duidelijke verwijzingen naar Jezus. De Geest heeft die dingen bereid, om toegang ertoe te verkrijgen. Spreuken 2:6 zegt: “Want de Heer geeft wijsheid; uit zijn mond komt kennis en verstand.” Gods wijsheid is Gods Woord. “In het begin was het Woord en het Woord was bij God… (Joh 1:1). We zien telkens opnieuw terugkomen dat wanneer je blijft bij Christus, je dan geestelijk, lichamelijk en materieel in ruime mate voorzien bent. Maar zoals bij Salomo, zo is het ook bij ons. Hij koos voor Gods Wijsheid en zolang hij daarbij bleef, had hij een zeer voorspoedig leven. Toen hij daar vanaf week, verdween dit als sneeuw voor de zon. Jaag dus niet het geld, roem of de dood van je vijanden na, maar blijf bij Gods veelkleurige Wijsheid: namelijk Christus.

Manifesterende Genade
Maar blijf dan ook bij Christus. Veel mensen blijven dan niet bij Christus, omdat ze zich een ‘prosperity gospel’ van ‘zaaien en oogsten’ laten aanmeten, of zich laten wijsmaken dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes of welzijn. Gods liefde manifesteerd zich in een ongeremde behoefte om voor de mens te zorgen. Zijn liefde is levend en actief. Het blijft niet slechts bij woorden, maar wil gerealiseerd worden in daden. “Want de Heer, uw God, is de God der goden en de Heer der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet iemand om de persoon aanneemt en geen geschenk in ontvangst neemt, Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling liefheeft, door hem brood en kleren te geven (Deut 10:17-18).” Liefde manifesteerd in zorg en zorg in geven.

Genade manifesteerd zich op verschillende manieren, maar als mens vind ik Gods verrassende manieren om voor me te zorgen persoonlijk het allerleukste. Het is dan ook niet vreemd dat Jezus zegt: “Bidt wat je wil en je zult het ontvangen, opdat je blijdschap volkomen wordt (Joh 16:23-24)” En het mooiste is: God wordt erdoor verheerlijkt (Joh 14:13)!

So, don’t limit God!
We hebben het hier nog niet gehad over orden van groten waarin God geeft, al weet ik dat Hij meer dan genoeg geeft voor wie op Hem, Jezus Christus, vertrouwen. Jezus zei in de evangelieën: “Voorzeker, meer dan Salomo staat hier.” Dus begrens God niet! Het enige dat Gods zorg voor ons kan tegen houden is omdat we Hem begrensen. We bepalen bijvoorbeeld dat het niet vroom is als God ons rijkelijk in alles voorziet in dat wat we nodig hebben en dat het veel vromer is om er knetterhard voor te moeten werken. We laten ons gek maken door allemaal meningen van mensen, terwijl de Schrift de Genade van God niet kan scheiden van Zijn gevende en helpende hand. Geestelijke zegen is niet te scheiden van materiele en lichamelijke. Al is het natuurlijk heel vroom en mooi omdat wel te doen, want als je onder de wet zit, en dus onder de vloek, moet je als dominee wel een verklaring hebben, waarom iedereen in zo’n belabberde situatie zit. Kenmerkend voor een kerk onder de wet is de lijst met zieken die altijd aan het begin van de dienst genoemt wordt. We worden dan niet gefocust op Christus, maar op problemen als ziekte. Vervolgens wordt daar dan ook de wet voorgelezen. Vind je het vreemd dat de kerk niet floreert? Dus focus niet op geld, niet op roem of de dood van je vijanden, maar vertrouw voor de verandering eens op Jezus alleen! Maar focus dan ook niet op de ziekte, je problemen, bepaalde angsten, maar vertrouw op Hem! Ja, het is goed om problemen, angsten en ziekten te onderkennen. Ja, het zal een ziekte zijn, ja, en een probleem ook wel, ja, en ja, de angst is ook niet zonder reden, MAAR Christus is groter dan al die dingen bij elkaar. In Hem zijn die dingen niet. Vertrouw dan op Hem, voor alle gebieden van je leven, zodat je in Hem bent.

Je zult dus begrijpen dat hoe meer wazige gedachten (bolwerken) over God uit je hoofd verdwijnen en hoe meer je op Hem durft te vertrouwen, des te meer je van Hem te zien krijgt. Raak dus niet overspannen en gestrest, omdat je leven zegenloos lijkt, maar groei in een positieve opinie over God. Hoor het goede van Hem. Hoor alleen de dingen die gelden voor de gelovige. Groei in Zijn genade en waarheid. Hoor je meer van Gods genade, dan durf je Hem meer en meer te vertrouwen en met Hem te leven. Dan zullen gunst en voorspoed je aankleven en aanhangen, in lengte van dagen. Succes!

Geloven in Jezus Christus
Dus vertrouw erop dat je niets hoeft te doen voor de zegen, in welke vorm dan ook. Vertrouw erop dat Jezus het op één of andere manier voor jou en mij verdient heeft. Wij kunnen het niet verdienen. Daarom heeft Hij het gedaan. Op dat werk van Hem vertrouwen heet “geloven in Jezus Christus”. Je vind het Koninkrijk en Gods gerechtigheid door te geloven in Jezus Christus. Als je dat doet, en niets anders, dan zullen al die dingen waar je normaal zo gigantisch voor moet knokken allemaal worden toegeworpen. Is dat niet relaxed. Klaar. (lees: het is volbracht)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *