Ben jij ook betovert? In gerechtigheid blijven. Niet door het zelf te proberen!

Ben jij ook betoverd?
In gerechtigheid blijven

Hoe wordt je rechtvaardig voor God?
De kerkgemeente van de Galaten in de Bijbel had ook last van wolven in schaapskleren. Zij wilden dat de mensen hun vertrouwen in het doen van de Wet zouden stellen, als voorwaarde om bij God in een goed daglicht te kunnen blijven staan. De Bijbel noemt het in een goed daglicht staan ook wel “rechtvaardigheid” of “gerechtigheid”. Maar Gods gerechtigheid is niet het doen van de Wet, want niemand kan de gehele Wet doen. Je bent al een overtreder als je één fout maakt, laat staan erover nadenkt dat te doen.

Zo dus niet…
Daarom legt Paulus in het begin van zijn Romeinen-brief uitgebreid uit dat we allemaal tekort schieten als we door het doen van de Wet rechtvaardig voor God willen worden en blijven. Daarom mist bijna iedereen de heerlijkheid van God in zijn of haar leven. Want hoe kunnen we als we van God afgezonderd zijn, zijn heerlijkheid kennen en ervaren? Niet. En hoe kunnen we een volmaakte Wet doen, als we niet Zijn volmaakte heerlijkheid hebben. Zo simpel is het. Je komt dus niet in een goed daglicht te staan bij God door de Wet proberen te houden.

Zo wel…
Maar gelukkig had God een andere weg buiten de Wet om geregeld om bij Hem in een goed daglicht te komen staan. Namelijk: Geloof in Zijn Zoon Jezus Christus (Romeinen 3:21).

Het is dan ook niet vreemd dat Paulus de gemeente van de Galaten vraagt wie hun zo betoverd of in de zeik genomen hadden (Galaten 3:1). Ze hadden de Geest en vielen terug in hard en een heiloos werken. Verderop (Galaten 5:1-9) zegt Paulus zelfs dat als je op jezelf gaat vertrouwen, dat jij zelf goed voor God probeert te zijn, dat je Jezus dan niet nodig hebt en uit de genade valt. Als je het zelf wil doen, dan moet je het ook perfect doen. Ik raad je dus aan slechts te vertrouwen op Jezus Christus en op Hem alleen!

Heb jij je ook laten betoveren door mooie woorden van zogenaamde “Gods mannen” in de kerken? Heb jij je laten wijsmaken dat jij dingen van God moet doen om door Hem geaccepteerd te worden en geliefd te blijven? Heeft iemand je wijs gemaakt dat je dingen moet doen om meer van Gods Geest in jou leven te zien?

Nastudie
Galaten 3:1-5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *