Alle mensen schieten te kort: Vertrouw geen mens, maar vertrouw alleen God

De Bijbel serieus nemen

Vertrouw geen mens
Wanneer je alle psalmen doorleest, dan leer je hoofdzakelijk dat alle mensen tekort schieten, maar God nooit. Paulus verteld je het zelfde in de Romeinen-brief. Alle mensen schieten tekort en missen de heerlijkheid van God. Dit betekend dat elk mens wel eens gelogen, elk mens wel eens heeft gestolen en op één of andere manier een andere tekort heeft gedaan.

Dit schrijf ik niet zozeer om jou als lezer onder veroordeling te brengen, maar eerder om je te waarschuwen. Geen mens is te vertrouwen. Hoe mooi de titel ook mag zijn. Of het nu om advocaten, rechters of ministers gaat, vertrouw ze niet. Vertrouw alleen op God, want in de mens, in het vlees, woont de zonde. En de zonde is alles dat afgescheiden is van God, van liefde. En alles buiten de liefde is corrupt. Alleen God is te vertrouwen.

Wordt één met God
Tot God kom je door er niets voor te doen, maar door de uitnodiging aan te nemen. Laat je niet overtuigen, door iemand die zich ‘christen’ noemt, dat je allemaal dingen voor God moet doen, om één met Hem te worden, maar vertrouw erop dat God machtig genoeg is om één met jou te worden.

We leven niet in het jaar nul: Leven na de kruisiging van Jezus Christus

We leven na het kruis
Prent het in je hoofd dat we na het kruis leven en niet tijdens of vóór het kruis. Nu zul je het niet ten volle begrijpen, maar de Geest onderwijst je daar verder in. We leven na het kruis en niet daarvoor. Dat is een nieuwe situatie; een nieuw verbond; een veel betere deal. Vroeger kon je alleen maar onheiliger worden, omdat je gedrag en je prestaties bepaalde hoe dicht je bij God mocht komen en van Hem mocht genieten. Na het kruis kun je door het te durven geloven niet meer naar je eigen prestaties of gedrag te kijken dichter bij God komen.

Geestelijke zoutzakken hebben de focus op het vlees
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen het kruis compleet te negeren en toch naar je eigen gedrag te blijven kijken, maar dan onderga je het zelfde lot als Lot’s vrouw toen zij moesten vluchten van Sodom en Gomorah toen God die steden ging oordelen. Ze keek terug op haar leven in zonde en veranderde in een zoutpilaar. Let op: Het was niet haar gedrag, maar haar focus. Je verandert in een zoutzak als je naar je eigen gedrag en prestaties (de Bijbel noemt dat ‘vlees’) blijft kijken.

Leven door geloof
Paulus leert ons in zijn brief aan de Romeinen dat de zonde actief wordt als wij dingen voor God willen doen om dichter bij Hem te komen. Daardoor doen we op dat moment alles verkeerd. We komen namelijk niet tot God door wat we doen, maar door de Waarheid te geloven. Christus is de Weg tot God, de Waarheid en het Leven.

Zonde door de boom van kennis van goed en kwaad
Je ziet telkens je falen en je naaktheid, zoals Adam en Eva dat ook zagen, als je continu blijft eten en drinken van de bomen en bronnen van kennis van goed en kwaad. Als je continu blijft bedenken wat goed is en wat verkeerd, dan zie jij je naaktheid en falen en duikt je ziel weg voor God, zoals Adam en Eva dit ook deden in de hof.

Uit genade vallen
Paulus leert ons in de brief aan de Galaten dat Christus voor niets aan het kruis is gestorven als wij door ‘werken’ (door dingen te doen) gerechtvaardigd (in goede relatie met God komen) willen worden. Dan is het kruis van geen enkel nut voor ons. Paulus voegt er dan aan toe dat we dan uit Zijn Genade vallen. Hier lees je mogelijk wat jou probleem is en dat is ook het probleem van bijna iedereen die zich vandaag de dag “christen” noemt. Ze doen dingen voor God om dichter bij God te komen, om aardig en goed door Hem gevonden te worden, waardoor ze juist verder van God af raken. Want de dingen van God zijn uit genade en de dingen van de afgoden (de zonde, dingen buiten God) zijn door ‘werken’.

Zonde haalt zijn kracht uit wet
Zoals ik vaker zeg: de zonde haalt zijn kracht uit wet (Romeinen 7 en 1Corinthe 15:56). Daar tegenover staat dat het Evangelie (rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus) een kracht van God is (Romeinen 1:16-17). Dus zo lang je gelooft (erop vertrouwd dat je niets voor God moet doen, omdat het al gedaan is) heb je een open hemel bij God. Paulus zegt daarom dat het Evangelie een kracht van God is, omdat er wanneer je gelooft niets is dat God tegenhoud om Zijn heerlijkheid in jou leven uit te gieten.

Op het terrein van de zonde begeven
Hou je er voorwaarden, principes, regeltjes, en dus wetjes op na die jou vertellen dat je eerst alles op orde moet hebben voordat die hemel ook echt open is, dan geef je de zonde een stok om mee te slaan. Je wil dan namelijk eerst nog van alles doen (wat onzin is, want je kunt en hoeft niets te doen om naar God te komen), daardoor ben en blijf je buiten God, waardoor je in de macht van de zonde bent (je bent dan op het terrein van de zonde) en dan kan de zonde met je doen wat die wil. Je sluit daarmee zelf de deur naar God. Het bijzondere is dat de deur al 2000 jaar wagenwijd open staat. Zo wijd dat daar complete schaapskuddes door naar binnen kunnen. Jezus is de deur.

Zonde van Babel
Dus ga niet proberen een toren van Babel te bouwen om naar God in de hemel te komen, want de Naam van de Heer is als een toren. Zijn Naam is als een toren waardoor we één kunnen zijn met God in de hemel. De verschillen met de toren van Babel is dat de deze door mensenhanden gemaakt was en nooit af kwam.

Vertrouw dus op wat er al is en probeer niet zelf naar de hemel op te klimmen. De hemel is namelijk al naar beneden gekomen.

Het werk van Jezus Christus: Wat is geloven in Jezus Christus?

Wat is ‘geloof in Jezus Christus’?

Wat heeft Jezus gedaan? Daar zijn ontzetten veel en lange antwoorden op te geven en dat zal ik dan ook niet laten:

Laten zien wie Hij was, zodat we kunnen geloven
Als eerste heeft Hij laten zien dat Hij onbetwistbaar de Zoon en de Christus van God is. Dit doet Hij nog steeds door bijzondere wonderen te doen. Je vertelde zelf dat Hij jou wensen heeft vervuld. Daardoor ben je tot geloof gekomen en is je geloof bevestigd. Jezus Christus is namelijk nog steeds dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8-9).

Ook hier zie je hoe Genade werkt: Het is niet dat wij hard ons best moeten doen om te geloven, maar God moet Zijn best doen zodat we geloven. Wij kunnen daar op vertrouwen. Door Gods Geest kon Hij de wonderen verrichten waar we in de evangeliën zo uitgebreid over lezen en meer nog.

Geboren als Zoon van God
Ten tweede is Hij geboren uit een maagd. Nu is dit niet het belangrijkste gegeven, maar wat het belangrijk maakt is dat Hij vanaf de geboorte in goede relatie met God stond net als Adam. Daardoor kon er een nieuwe start gemaakt worden. En omdat Jezus in goede relatie met God stond, kon Hij op Zijn dertigste de Heilige Geest ontvangen. De Geest kan je alleen ontvangen als je in goede relatie met God staat. En je komt in goede relatie met God door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Gezien Jezus nog niet aan het kruis gestorven was, kon Hij ook nog niet gerechtvaardigd (in goede relatie met God komen) worden door geloof in Zichzelf. Daarom moest Hij als Gods Zoon geboren worden, zodat Hij vanaf de geboorte gerechtvaardigd zou zijn bij God. Begrijp je?

Hij heeft geen afstand van God genomen tijdens Zijn leven
Ten derde heeft Hij zich niet laten verleiden om afstand van God te nemen en is zo tot aan het kruis een heilig offer voor God. Heilig betekend dat Hij voor God apart gezet was. Hij was een heel mens, een smetteloos lam zonder vlekken. Johannes de Doper zag al dat Jezus het Lam van God was. En omdat Hij rechtvaardig was tot de dood, hoeven wij niets te doen om rechtvaardig te worden bij God. We hoeven dit alleen maar te weten om gerechtvaardigd te zijn. Begrijp je? We hebben dus een open hemel bij God, als wij er niets voor willen doen en weten dat dit ook niet hoeft, omdat het al gedaan is door Jezus Christus.

Christus is Overwinnaar, waardoor wij meer dan overwinnaars zijn
Ten vierde was Jezus heilig en rechtvaardig aan het kruis genageld en daarna uit de dood opgestaan. Aan het kruis zijn heel veel dingen tegelijk gebeurt. Ik zie het kruis en de opstanding van Christus als een overwinning, zoals het winnen van een sportwedstrijd of marathon. Jezus heeft de marathon voor ons gelopen en gewonnen en wij mogen van zijn prijzengeld genieten. Door het prijzengeld hoeven we niet meer voor God te werken, hoeven we de wet niet meer te doen, regelt God onze zaakjes (materieel, vleselijk en geestelijk) en krijgen we Zijn Geest en andere zaken om zelf en met anderen van te genieten.

We mogen en kunnen dus op basis van Zijn prestaties, Zijn titel en Zijn status en Zijn middelen alles doen wat we willen. (Dit klinkt natuurlijk helemaal niet kerks, maar dat was mijn bedoeling ook niet.) Jezus geeft ons zelf in het Evangelie van Johannes en ook aan het einde van het Evangelie van Marcus alles in handen. We ontvangen niet alleen Zijn vrede, maar we kunnen verlossen en vervloeken die we willen, zoals Hij kon. We kunnen zieken genezing geven en demonen verdrijven. Jezus geeft zelfs aan dat we boven overheden staan doormiddel van zijn verschillende uitleggingen die gaan over het betalen van belasting. Als we gif te drinken krijgen, dan zal het ons niets doen. We kunnen net als Hem bidden wat we willen en we zullen het krijgen. Hij heeft het ons gegeven dat we kinderen van God kunnen zijn. Ja, dit en meer staat allemaal in het Nieuwe Testament en kunnen we onvoorwaardelijk doen, krijgen, ontvangen en nemen op basis van de naam van Christus. We doen het namelijk allemaal op Zijn naam.

Net als dat je naar een buurtcafé kan gaan (klinkt opnieuw heel onkerks), een drankje kan bestellen en zeggen dat dit op naam van iemand gezet kan worden. De rekening is dan voor die gene. In dit geval is de rekening al lang betaald en wanneer deze nog niet betaald zou zijn, dan is er nog ruim voldoende prijzengeld over om dat te doen. Er is zelfs zoveel prijzengeld, dat wanneer alle mensen die ooit geleefd hebben samen met de mensen die nu leven en nog gaan leven dit allemaal tegelijk uitbundig gaan uitgeven en gebruiken, er nog zoveel over blijft dat dit tot in alle eeuwigheden nog overvloedig van te leven. Hij kwam om ons leven te geven en wel in overvloed. Je kunt immers niet uitdelen, als je zelf niets of weinig hebt. Door Jezus hebben we zoveel, dat we het nooit allemaal kunnen op krijgen.

Jezus is overwinnaar, maar wij zijn meer dan overwinnaars. Waarom? Omdat Jezus overwonnen heeft door er iets voor te doen, maar wij zijn op dat punt meer dan Hem, omdat wij, zonder dat wij er iets voor hebben gedaan, zijn prijs kunnen gebruiken. We zijn meer dan overwinnaars omdat Hij het ons van harte heeft gegund. Het is een onbegrijpelijk groot kado. Maar laten we nou niet ons best gaan doen om te begrijpen hoe groot het kado is, maar laten we er nu flink van profiteren. Nu klinkt dit opnieuw heel onkerks, maar hoe kan God nou geëerd worden, wanneer er niets van Zijn glorie in ons leven zichtbaar wordt omdat wij zo vreselijk Hollands bescheiden willen zijn? Dus ga lekker ontvangen en gebruiken, zodat God daardoor verheerlijkt wordt.

Het is volbracht
Als laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste is van Gods tweede werk (schepping was de eerste), dat net als bij het eerste Zijn werk helemaal af en klaar is voordat wij er van kunnen profiteren. God wil dat we er 100% van gaan nemen, zonder iets ervoor terug te geven. Het is namelijk uit genade: gratis. Als we er iets voor terug gaan geven of er iets voor proberen te doen, dan is het niet gratis meer. God geeft alleen, dus als je er iets voor moet doen, dan is het niet van God. Zo makkelijk is het.

God is licht – Vraag en antwoord

Vraag
“…Ik voelde de aanwezigheid van Hem. Ik denk dat het daardoor ook komt dat ik leiding en richting voelde en de juiste dingen deed. Met andere woorden, als God in je leven is ga je waarschijnlijk vanzelf voor Hem (en voor jezelf) iets doen wat goed is, en als Hij op afstand is, is de richting onduidelijker en ga je vreemde dingen doen die niet nodig en de bedoeling zijn vermoed ik. Klopt dit?”

Antwoord
Dat heb je helemaal juist en dat is ook de boodschap van het Nieuwe Testament. God is licht en in Hem is geen duisternis. Het is dan ook niet voor niets dat de psalmenschrijver van Psalm 119 schrijft dat het woord een licht op zijn pad is. Nu lezen we in het begin van het Evangelie van Johannes dat het Woord net als ons geworden was. Zijn Geest is onze gids en het licht op ons pad.

Daarnaast onderwijst de Geest ons, waardoor je weet wat je me schreef. Johannes zegt niet voor niets in zijn eerste brief (achterin je Bijbel staan zijn drie brieven) dat jij je niet moet laten misleiden, want wij hebben Hem in ons wonen. We hoeven ons niets wijs te laten maken, omdat de Geest ons onderwijst (1Joh 2:20 en 1Joh 2:27). Ook zegt hij in die zelfde brief het zelfde als jij schrijft, namelijk dat als we in God zijn we geen dingen doen die het vlees wil, maar de dingen die God wil.

Laat je niet misleiden door mensen die zeggen dat het andersom is: Dat je eerst moet stoppen met verkeerde dingen doen, voordat je naar God toe mag. Dat is namelijk het oude verbond (Oude Testament). Daarmee zeggen zij in wezen dat Jezus voor niets is gestorven. Want Jezus is nu juist gestorven omdat wij onszelf niet kunnen verbeteren. Buiten God (dus in de zonde) doen we de dingen van het vlees (dingen die je zelf wilt, maar die niet van God zijn) en in God doe je automatisch de dingen van de Geest (de dingen van God). De Bijbel noemt de dingen van het vlees (de dingen van jezelf) de (oude) natuur en noemt de dingen van de Geest de nieuwe natuur.

Dus als je de dingen doet die niet van God zijn, dan moet je niet denken: Ik moet me anders gaan gedragen. Want dat is geen geloven, maar de Bijbel noemt dat ‘werken’ of ‘werken der wet’. Je probeert dan om je goed te gedragen voor God, zodat God je aardiger vind of toegang tot God te krijgen. Het vlees (jij zelf) kan God niet behagen (blij maken), leert het Nieuwe Testament. En het is niet mogelijk om God te behagen dan door geloof. Geloof is een vertrouwen op een feit dat je niet kan zien. In dit geval is het vertrouwen op de naam van Jezus Christus. Met Zijn Naam bedoelen we zijn status, persoonlijkheid en het werk dat hij op Zijn Naam heeft staan. Maar maak het jezelf makkelijk: Vertrouw er gewoon op dat jij niets voor God hoeft te doen, omdat Jezus het al gedaan heeft.