Hoe kom ik in het Koninkrijk van God? Door te vertrouwen op Jezus en Hem te vragen!

Ingaan in het Koninkrijk
Ontvang Zijn Heilige Geest!

Jezus is de Koning van het Koninkrijk
Mensen die geloven in Jezus, maar wel in Jezus alleen, ontvangen de Heilige Geest (Galaten 3:5). Jezus zei niets voor niets in Johannes 7:38: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” En een vers verder lezen we dat Hij met levend water de Heilige Geest bedoelt. En het Koninkrijk van God is de Heilige Geest (Romeinen 14:17). Dus ingaan in het Koninkrijk van God is door het vertrouwen op Jezus Christus en wel op Jezus Christus alleen. Niet door dingen te doen voor God. Gods Geest wordt niet voor niets de Geest van Genade genoemd (Zacharia 12:10). Een Geest die je voor niets ontvangt en houdt door er niets voor te doen.

Dus zo ga je Gods Koninkrijk binnen. Vertrouw je op Jezus, dan komt Zijn Geest in je wonen en heeft de duisternis geen grip meer op je. Je bent dan opgetild en verlost van het koninkrijk van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van Jezus Christus (Kolossenzen 1:13).

Ben jij ook betovert? In gerechtigheid blijven. Niet door het zelf te proberen!

Ben jij ook betoverd?
In gerechtigheid blijven

Hoe wordt je rechtvaardig voor God?
De kerkgemeente van de Galaten in de Bijbel had ook last van wolven in schaapskleren. Zij wilden dat de mensen hun vertrouwen in het doen van de Wet zouden stellen, als voorwaarde om bij God in een goed daglicht te kunnen blijven staan. De Bijbel noemt het in een goed daglicht staan ook wel “rechtvaardigheid” of “gerechtigheid”. Maar Gods gerechtigheid is niet het doen van de Wet, want niemand kan de gehele Wet doen. Je bent al een overtreder als je één fout maakt, laat staan erover nadenkt dat te doen.

Zo dus niet…
Daarom legt Paulus in het begin van zijn Romeinen-brief uitgebreid uit dat we allemaal tekort schieten als we door het doen van de Wet rechtvaardig voor God willen worden en blijven. Daarom mist bijna iedereen de heerlijkheid van God in zijn of haar leven. Want hoe kunnen we als we van God afgezonderd zijn, zijn heerlijkheid kennen en ervaren? Niet. En hoe kunnen we een volmaakte Wet doen, als we niet Zijn volmaakte heerlijkheid hebben. Zo simpel is het. Je komt dus niet in een goed daglicht te staan bij God door de Wet proberen te houden.

Zo wel…
Maar gelukkig had God een andere weg buiten de Wet om geregeld om bij Hem in een goed daglicht te komen staan. Namelijk: Geloof in Zijn Zoon Jezus Christus (Romeinen 3:21).

Het is dan ook niet vreemd dat Paulus de gemeente van de Galaten vraagt wie hun zo betoverd of in de zeik genomen hadden (Galaten 3:1). Ze hadden de Geest en vielen terug in hard en een heiloos werken. Verderop (Galaten 5:1-9) zegt Paulus zelfs dat als je op jezelf gaat vertrouwen, dat jij zelf goed voor God probeert te zijn, dat je Jezus dan niet nodig hebt en uit de genade valt. Als je het zelf wil doen, dan moet je het ook perfect doen. Ik raad je dus aan slechts te vertrouwen op Jezus Christus en op Hem alleen!

Heb jij je ook laten betoveren door mooie woorden van zogenaamde “Gods mannen” in de kerken? Heb jij je laten wijsmaken dat jij dingen van God moet doen om door Hem geaccepteerd te worden en geliefd te blijven? Heeft iemand je wijs gemaakt dat je dingen moet doen om meer van Gods Geest in jou leven te zien?

Nastudie
Galaten 3:1-5

Waarom zijn we vrijgekocht van de Wet? Om Jezus Christus nu echt te kunnen dienen

Waarom zijn we vrijgekocht van de Wet?
Omdat we dan voor en met Christus kunnen leven

Vrijgekocht van de Wet
We zijn vrijgekocht van de Wet om Jezus te volgen (Gal 3:13). Want als we niet vrijgekocht waren van de Wet, dan bleven we in het vlees (dan moesten we de dingen uit eigen kracht blijven doen), omdat wij de Wet dan zouden moeten doen. En als we in het vlees blijven, dan voert de zonde heerschappij over ons, omdat de zonde heerschappij voert over het vlees. Paulus concludeert daarom niet voor niets dat de zonde daarom zijn kracht uit de wet haalt (1Cor 15:56 en Rom 7:7-12). Waren we niet van de Wet verlost, dan konden we nooit voor God leven. Nu kunnen we voor God leven, door het geloof in Jezus Christus.

Hoe ontstaat zonde onder het Nieuwe Verbond? Niet geloven dat niets je kan scheiden van God

Hoe ontstaat zonde onder het Nieuwe Verbond?
Niet geloven dat niets je kan scheiden van God

Zonde onder het Nieuwe Verbond
In het Nieuwe Verbond draait het geloofsleven om niets anders dan te vertrouwen op Jezus. Als je dan naast of in plaats van het simpele vertrouwen op Jezus Christus allemaal wetjes en regels krijgt, dan krijg je bewust of onbewust het idee dat je die dingen van God moet uitvoeren om bij hem in een goed daglicht te blijven staan. Je gaat denken dat jij zelf je de dingen op eigen kracht moet gaan uitvoeren. Je wordt door dergelijk onderwijs op jezelf aangewezen. Je vertrouwen is niet meer op Jezus, maar op het doen van bepaalde voorwaarden. Hierdoor durf je niet meer met God te zijn en komt er afstand tussen jou en God.

Nastudie
Romeinen 8:1-3 – We zijn bevrijd van iedere wet die ons veroordeeld.
Romeinen 8:31-39 – Niets kan ons dus scheiden van de liefde van God.

Vlees en Geest: breken van de macht van de duisternis en overwinning over zonde

Geest en Vlees
Breken van de macht van de duisternis

Vlees en Geest
Nu zegt Galaten 5 dat jij je niet moet laten verleiden om dingen opnieuw op eigen kracht (vanuit het vlees) te moeten gaan doen, maar te blijven vertrouwen op Jezus (de Geest). Waarom? Omdat de zonde in het vlees woont. Over mensen die Jezus niet kennen of zich hebben laten verleiden om uit eigen kracht te leven, heerst de zonde.

De ‘zonde’ is alles dat van God afgezonderd is. Dat zijn dus machten, krachten, demonen en wereldgeesten die buiten God vrij spel hebben.

De zonde is geestelijk en voert heerschappij over het vlees. Dus leef je vanuit het vlees, op eigen kracht en vanuit eigen verantwoordelijkheid, dan dien je de zonde automatisch. Je kunt nooit God dienen vanuit het vlees. Maar als je op Jezus alleen vertrouwd, en dus jezelf niet verantwoordelijk houd of laat houden voor je gedrag, dan leef je vanuit de Geest. Dat gaat ook automatisch. Vertrouw je op Jezus, dan werkt Zijn Geest in je.

Galaten 5:16 belooft dat als je op Jezus alleen vertrouwd, je dan niet aan de begeertes van het vlees en dus de zonde voldoet. Dat komt volgens vers 17 omdat de Geest tegen het vlees is en het vlees tegen de Geest. Het is het ene of het andere. Het zijn als het ware twee koninkrijken.

Koning Jezus is verantwoordelijk voor jou!
Stop dus met jezelf verantwoordelijk te houden voor jou verkeerde gedrag en slechte eigenschappen. Er bestaat namelijk geen methode waardoor je op eigen kracht de zonde kan overwinnen. Jezus heeft de zonde al compleet overwonnen. Dat betekend dat jij je aandacht van je zonde moet houden en je richt op Hem. Het zal je verbazen hoe simpel de zonde van je af valt. Vertrouw alleen op Hem: Jezus Christus!

Nastudie
Galaten 5 – Niet door je zonde in het oog te houden, maar door te vertrouwen op Jezus,werkt de Geest en doe je de dingen van het vlees niet.